3 роботи за участі науковців НАМН України в числі лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (2019)

228

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент України Володимир Зеленський видав Указ № 4/2020 від 13 січня 2020 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року».

За поданням Комітету Указами Президента присуджено 12 Державних премій України в галузі науки і техніки за відкриті роботи та 3 премії роботам, що становлять державну таємницю.

3 з 12 премійованих робіт – роботи колективів, де співавторами виступили науковці НАМН України.

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року стали:

 за роботу «Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті»:

 • СИЧОВ Олег Сергійович – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
 • СОКОЛОВ Юрій Миколайович – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
 • РУДЕНКО Костянтин Володимирович – доктор медичних наук, заступник директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України»
 • ЗАЛЕВСЬКИЙ Валерій Павлович – завідувач відділення ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України»
 • КОПИЦЯ Микола Павлович – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»
 • БІЛОВОЛ Олександр Миколайович – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор кафедри Харківського національного медичного університету
 • ЦЕЛУЙКО Віра Йосипівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти
 • ДЕНЕСЮК Віталій Іванович – доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

– за роботу «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час»:

 • ШНАЙДЕР Станіслав Аркадійович – доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
 • МАЛАНЧУК Владислав Олександрович – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • РИБАЧУК Анна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Голова ради молодих вчених НАМН України
 • ДЄНЬГА Оксана Василівна – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
 • ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава Стефанівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
 • МАЗУР Ірина Петрівна – доктор медичних наук, професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
 • ЛИХОТА Андрій Миколайович – доктор медичних наук, полковник медичної служби, начальник кафедри Української військово-медичної академії

– за роботу «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів»:

 • ЛІПСОН Вікторія Вікторівна – доктор хімічних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України»
 • ЧЕБАНОВ Валентин Анатолійович – член-кореспондент НАН України, перший заступник генерального директора державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
 • ДЕСЕНКО Сергій Михайлович – доктор хімічних наук, завідувач відділу державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
 • ЛЯПУНОВ Микола Олександрович – доктор фармацевтичних наук, провідний науковий співробітник державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
 • БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович – доктор хімічних наук, заступник директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України
 • ВОВК Михайло Володимирович – доктор хімічних наук, заступник директора Інституту органічної хімії НАН України
 • ЛЕСИК Роман Богданович – доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 • ОБУШАК Микола Дмитрович – доктор хімічних наук, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

На 2019 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки склав 300 000 гривень кожна.

Сердечно вітаємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (2019) з високою нагородою!