АРЯЄВ Микола Леонідович

3511

Народився 26.11.1950 р., член-кореспондент Академії медичних наук України (обраний 06.11.2003 р. за фахом педіатрія), академік АН вищої школи України (1999 р.), доктор медичних наук (1985 р.), професор (1986 р.), завідувач кафедри педіатрії та неонатології ( з 1986 р.), проректор з науково-педагогічної роботи Одеського націоальнного медичного університету ( з 1996 р.), педіатр вищої категорії, неонатолог вищої категорії, нагороджений Олімпійською медаллю Гіппократа (Греція), Золотою медаллю Польської медичної академії, Медаллю Міжнародної медичної академії А. Швейцера, лауреат Премії Уряду України та Інституту відкритого суспільства США за програмою "Вчені та викладачі (соросовський професор)", лауреат Премії Міжнародного фонду  ім. О.М. Косигіна (Росія).


Висококваліфікований фахівець і викладач, один з провідних учених в галузі педіатрії. Зробив суттєвий внесок у розробку і впровадження нових технологій у перинатології та неонатології у тому числі що стосується попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини, профілактики та терапії гемолітичної хвороби, уражень ЦНС, і хронічних розладів живлення плода та новонародженого. Автор учбових програм МОЗ України з перинатології і неонатології та перших в Україні підручників “Перинатологія” (2000 р.), “Неонатологія” (2003 р.).

Праці з вивчення молекулярно-біохімічних механізмів мембранопатологічних процесів в пульмонології дитячого віку є основоположними у педіатричної клінічної мембранології та фармакології метаболічних і мембранопротекторних препаратів.

Результати першорядного значення досягнути у галузі біопсихосоціальної педіатрії. Виконання програм та проектів з міжнародною участю сприяло розробці національної стратегії попередження синдрому раптової смерті у дітей, концепції протидії жорстокому поводженню з дитиною, регіональної моделі первинної медико-санітарної допомоги дітям. Автор учбової програми з біоетики МОЗ України та першого в Україні підручника “Біоетика” (укр., рус., англ.).

Координатор та керівник більш як 20 конкурсних вітчизняних та міжнародних дослідницьких програм та грантів МОЗ, ДКНТ України, Відродження, Matra, Lien-Tacis, AIHA, IOS, UNICEF, WHO, MSF, ECAS,ICCPS та ін. Неодноразово мав усні та стендові презентації на міжнародних конгресах з педіатрії та неонатології, у тому числі як запрошений доповідач і доповідач з програмною доповіддю. За дорученням МОЗ України кафедра педіатрії та неонатології ОДМУ є опорною з викладання педіатрії англійською мовою.

Автор понад 300 наукових праць, серед них 30 монографій, підручників та навчальних посібників, 2 авторських свідоцтв, 16 патентів. Підготував 2 докторів та 25 кандидатів  наук. Має публікації у журналах Acta Paediatrica, Pediatrics, Perinatology, European Journal of Pediatrics, Prenatal and Neonatal Medicine, Pediatric Research, Early Human Development, Ginekologia Polska.

Член Польської медичної академії, Міжнародної медичної академії А. Швейцера, Ради Європейського Союзу психосоматичної та соціальної медицини, голова Одеської асоціації педіатрів та неонатологів, експерт ВАК України, консультант Державного фармакологічного центру МОЗ України, член редакційних колегій ряду фахових журналів, директор багатопрофільної педіатричної клініки.

Основні наукові праці: "Дитячі хвороби" (2001 ), "Неонатологія" (2004 );  "ВІЛ-інфекція і СНІД" (2004 );  "Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного" (2005 ); "Принципы диагностики и лечения ЗВУР и гипотрофии" (2005 ); "Детская пульмонология" (2005 ); "Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача" (2007 ); "Атопический дерматит в практике педиатра" (2007 ); "Генетическая медицина" (2008 );  "The perinatal risk factors of SIDS" (2002);  "Mother and Child Health Care" (2006).


Служб. адреса: 65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 2, Одеський державний медичний університет.
Адреса для листування: 65031, м. Одеса, вул. Акад. Воробйова, 3, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня. Тел.: (+38 048) 705 53 21; тел./факс (+38 048) 777 73 09 .
e-mail: aryayev.nl@gmail.com