БАБАНІН Анатолій Андрійович

2259

Народився 19.08.  1940 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України,  АМН України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальністю судова медицина, доктор медичних наук (1976 р.), професор (1980 р.), Заслужений діяч науки та техніки України (1998), Заслужений діяч науки та техніки АР Крим (2000), академік Польської академії медичних наук (1998 р.), академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1999 р.), академік Академії наук вищої школи України (2006), ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» (з 1996 р. і до теперішнього часу), завідувач кафедри судової медицини з курсом права (з 1982 р.).


Відомий вчений в галузі судової медицини. Основні напрями наукової діяльності: морфологія, судова медицина та експериментальна хірургія. Ним сформована оригінальна наукова школа з клінічної й експериментальної морфології. Вперше в Україні запропонував оригінальні методичні підходи до судово-медичної оцінки вісцеральної патології при алкогольній і алкогольно-наркотичній інтоксикації з використанням комплексу нових патоморфологічних методів відповідно до сучасних уявлень про патогенез, танатогенез і патоморфологію алкогольної хвороби, комбінованої інтоксікації етанолом та наркотиками. Під керівництвом Бабаніна А.А. та при безпосередній його участі проводились дослідження, за результатами яких було запропоновано особливу нозологічну форму – алкогольно-наркотичного синдрому легеневого ушкодження; розроблено критерії діагностики отруєння психоактивними речовинами, що використовуються патоморфологами та лікарями інших спеціальностей для об’єктивізації діагнозу, а також в обґрунтуванні раціональної терапії вказаних страждань, в проведенні профілактичних заходів та при організації антиалкогольної й антинаркотичної пропаганди серед населення.

Автор 239 наукових праць, у тому числі 16 книг (монографій, підручників, посібників). Має 6 патентів на винаходи, які впроваджено в медичну практику не тільки в Україні, але і в інших країнах Європи. Підготував 5 докторів і 14 кандидатів наук.

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 – хірургія; 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.02 – патологічна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія.

Головний редактор журналів, які включені ВАК України до фахових видань: «Таврійський медико-біологічний вісник», «Вісник фізіотерапії та курортології», «Кримський журнал експериментальної та клінічної медицини».

Нагороджений Золотою медаллю Альберта Швейцера (1998), орденом Президента України «За заслуги» ІІІ ступеня (1999), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира І ступеня (2006), орденом Петра Великого І ступеня (2006), грамотою митрополита Київського і всієї України й орденом Української православної церкви Преподобного Агапіта Печерського (2007), орденом Святого Луки, архієпископа Кримського (2010).

Основні наукові праці:

«Судово-медична експертиза статевих станів» (2001), «Морфологічні і судово-експертні аспекти вісцелярної патології при алкогольній хворобі» (2002), «Судово-медична оцінка пошкоджень щелепно-лицьової області» (2002), «Клініко-морфологічні особливості постін'єкційних ускладнень у наркоманів» (2006), «Нариси профілактичної медицини» (2008), «Процеси окислювальної модифікації білків при алкогольному ураженні печінки» (2009). «VNTR полиморфизм гена дофаминового транспортера и предрасположенность к алкогольно- поліморфізм гена дофамінового транспортера і схильність до алкогольно-наркотичної інтоксикації у людини» (2010).


Служб.: 95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.  Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського», тел. : (0652) 27-44-62