БАРДОВ Василь Гаврилович

2624

Народився 25.05.1948 р., член-кореспондент НАМН України, обраний 04.07.2000 р. за спеціальністю „Гігієна”, доктор медичних наук (1984), професор (1985), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), лауреат премії Академії медичних наук України в галузі профілактичної медицини (1998, 2005), проректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1992 – 1995, 1998 – 2003 рр.), декан медико-профілактичного факультету (1988 – 1991), директор Наукового лабораторного гігієнічного центру університету (1996 – 2007), директор Інституту гігієни та екології університету (2007 – 2014), завідувач кафедри пропедевтики гігієни, військової та радіаційної гігієни , з 2008 року кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1986).


Відомий вчений в галузі гігієни Сонця, клімату та погоди. Основні напрями наукової діяльності: гігієнічна оцінка впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату і погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної та дихальної систем, профілактика впливу; розробка теоретичних і практичних питань використання ультрафіолетового опромінення для первинної та вторинної профілактики захворювань; гігієнічне обґрунтування методів вивчення впливу комплексу факторів навколишнього середовища (радіонуклідів, солей важких металів, пестицидів) на здоров’я населення; розробка токсиколого-гігієнічних нормативів безпечного застосування пестицидів та мінеральних добрив, пластичних мас, фарбників і гум у народному господарстві та побуті. 

Автор 1024 наукових праці, у тому числі 17 монографій, 38 підручників та посібників, 6 медичних словників, 106 навчальних програм для студентів та інтернів, 6 авторських свідоцтв, 112 інформаційних листів, 16 патентів на винаходи та 36 раціоналізаторських пропозицій, 6 дипломів ВПДНГ України, є розробником понад 4000 гігієнічних нормативів та регламентів.  Підготував 9 докторів та 26 кандидатів наук.

Індекс Гірша за Scopus – 1, за Google Scholar – 6.

Член Національної комісії радіаційного захисту населення України при Верховній раді України, голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Радіаційна гігієна», голова комісії Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, член правління Українського товариства гігієністів та санітарних лікарів, Ради трудового колективу та Вченої ради університету, Центрального методкому університету та голова циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, член вченої ради медичного факультету № 4 університету, спеціалізованої ради „Гігієна та професійна патологія”, голова апробаційної ради „Гігієна та професійна патологія”, член редакційних колегій ряду медичних журналів.

Нагороджений медалями „За доблестный труд”, „В пам’ять 1500-ліття Києва”, знаком „Відмінник охорони здоров’я”.
Має вищу кваліфікаційну категорію.

Основні наукові праці: „Общая гигиена” (1991); „Современные проблемы экогигиены” (1993); „Загальна гігієна” (1995); „Організація вільного часу та здоров’я школярів” (1997); „Общая гигиена. Пропедевтика гигиены” (2000); „Гигиеническая диагностика радиационного фактора и его коррекция” (2001); „Загальна гігієна. Словник-довідник” (2001); „Гигиенические аспекты системогенеза профессиональной деятельности и профессиональной адаптации подростков” (2004); „Комунальна гігієна” (2003); „Коммунальная гигиена” (2005); „Hygiene and ecology” (2006); „Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів” (2006); „Гігієна та екологія” (2006); „Hygiene and ecology” (2007); „Гигиена и экология” (2007); „Hygiene and ecology” (2008); «Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, економічні, гігієнічні)» (2009); «Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, економічні, гігієнічні)» (2011); «Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я» (2012); «Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і тестах» (2012); «Основи екології» (2013); «Радіаційна гігієна» (2013).


Служб. адреса: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, тел.: (044) 483-83-45, 454-49-32 .