БАСАНЕЦЬ Анжела Володимирівна

3029

Народилася 21.09.1968 р., член-кореспондент Академії медичних наук України, обрана 31.05.2017 р. за спеціальністю «екологічно та виробничо обумовлені захворювання, доктор медичних наук (2008 р.), професор (2010 р.), лікар вищої категорії за спеціальністю «професійна патологія» (2006 р.), завідувач відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ( з 2001 р .).


Один із провідних учених в галузі медицини праці і, зокрема, професійної патології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування професійних захворювань бронхолегеневої системи. Започаткувала новий напрям розвитку професійної патології в Україні: визначення генетичної схильності до професійних та виробничо- обумовлених захворювань (пневмоконіозу, азбестозу, ХОЗЛ, захворювань системи кровообігу) у працюючих в умовах впливу небезпечних чинників виробництва, що відкрило нові шляхи до первинної профілактики зазначеної патології. Створила єдину в Україні лабораторію молекулярно-генетичних досліджень у професійній патології та банк периферичної крові хворих на професійні захворювання.

Під керівництвом Басанець А.В. в Україні впроваджені міжнародні підходи до візуалізаційної діагностики пневмоконіозу, визначені та класифіковані рентгенологічні ознаки пневмоконіозу від впливу вугільного пилу. Вперше було розроблено та впроваджено в практику систему діагностичних критеріїв комп’ютерної томографії високої роздільної здатності при професійних інтерстиціальних захворюваннях бронхолегеневої системи.

В наукових дослідженнях під керівництвом Басанець А.В. було визначено механізм формування дихальної недостатності при пневмоконіозі вугільників, азбестозі, що дозволило обгрунтувати доцільність та впровадити в практику визначення статичних легеневих об’ємів та дифузійної здатності альвеоло-капілярної мембрани для діагностики ранніх ознак функціональних порушень у пацієнтів. Результати наукових досліджень увійшли у Глобальний план дій ВООЗ на 2000-2017 р.р. по розділу «Елімінація пневмоконіозу»

Автор 163 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 4 авторських свідоцтв. Підготувала 5 кандидатів медичних наук.

Член атестаційної комісії МОЗ та Проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Гігієна праці та профзахворювання”, член Спеціалізованих вчених рад: Д 26.554.01 при ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”, та Д 26.552.01 при ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України”, голова Центральної лікарсько- експертної комісії з визнання зв’язку захворювань з умовами праці.

Основні наукові праці: «Bronchopulmonary pathology in workers exposed to organic fodder dust» (2000), «Особенности функциональных нарушений бронхолегочной системы у рабочих угольной промышленности» (2005), «Генетические исследования в области профессиональной патологии» (2005), «Results from a Ukrainian-US Collaborative Study: Prevalence and Predictors of Respiratory Symptoms Among Ukrainian Coal Miners» (2012), «Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика» (2012),


Служб. адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75  ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України». Тел.: +38 (044) 284 34 37.