! Сьогодні

     

 

ПЛАН РОБОТИ

Комітету з біоетики при Президії НАМН України на 2014 р.

 

№ п/п Назва заходу Строки виконання Відповідальні за виконання
1 Проаналізувати звіти про роботу комітетів з медичної етики установ НАМН України за 2013 рік. Підготувати аналітичний узагальнений звіт. І кв. Члени правління
2 Узагальнити досвід та підготувати статтю до «Журналу НАМНУ» про біоетичні та деонтологічні принципи в роботі наукових та лікувальних закладів установ Національної Академії Медичних Наук України І кв. Запорожан В.М. Шкіряк-Нижник З.А. Горовенко Н.Г. Ципкун А.Г.
3 В установах системи НАМН України, які надають медичну допомогу населенню, створити Погоджувальні Комісії для вирішення конфліктних питань між медичними працівниками та пацієнтами. І-ІІ кв. Члени правління
4 Надсилати в усі Комітети з біоетики установ НАМН України Рекомендації Комітету з біоетики РЄ з актуальних питань.  II кв. Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
5 Розробити нову редакцію типового положення про Комітету з Медичної Етики наукових установ НАМН України з урахуванням рекомендацій рішень розширеного засідання Президії НАМН України, та МОЗ від 22.01.2014 стосовно включення питань з проблем деонтології та біоетичної експертизи протоколів клінічних випробувань лікарських засобів. ІІ кв. Горовенко Н.Г. Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
6 Організувати обговорення проекту оновленого „Типового положення про Комітети з медичної етики наукових установ системи НАМН України” членами Комітетів з медичної етики та науковцями установ системи НАМН України IV кв.  Запорожан В.М.
7 Затвердити оновлене „Типове положення про Комітети з медичної етики та деонтології наукових установ системи НАМН України”, опублікувати на сайті НАМН України та організувати його обговорення.   IV кв. Запорожан В.М.
8 Провести засідання Комітету з біоетики при Президії НАМН України з обговорення питань: стан поточної роботи з питань деонтології   1 раз
в квартал
Запорожан В.М. Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
9 Забезпечити інформування Комітетів з медичної етики та деонтології установ НАМН України про поточні документи Президії НАМН України з проблем білетики та деонтології.   Протягом року Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г
10 Проаналізувати вибірково стан проведення біоетичної експертизи проектів НДР на етапі їх подання та затвердження на секціях теоретичної та клінічної медицини НАМН України.   ІІI-IV кв. Запорожан В.М. Лазоришинець В.В.
11 По впровадженню сучасних принципів біоетики в діяльність наукових установ співпрацювати з Комісією НАМН України з упорядкування наукових досліджень лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки із залученням людини та лабораторних тварин (згідно назви та завдань роботи Комісії)   Протягом року Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
12 Проаналізувати стан наукових досліджень по ксенотрансплантології в Інституті хірургії та трансплантології. Результати доповісти на засіданні Комітету з біоетики при Президії НАМН України.   ІІI кв. Члени комітету
13 Проаналізувати досвід проведення етичної експертизи наукових досліджень з залученням тварин в Інституті фармакології та токсикології НАМНУ. Результати доповісти на засіданні Комітету з біоетики при Президії НАМН України.   IV кв. Члени комітету

 

 
Голова Комітету з біоетики при Президії НАМН України, академік НАМН України, д-р.мед.наук, професор В.М. Запорожан
 
Вчений секретар А.Г. Ципкун доктор медичних наук професор

 

ЗВІТ

про роботу Комітету з біоетики при Президії Національної Академії Медичних Наук України

за 2013 рік


Завантажити 55Kb


GoodWeb