Договори про медичне обслуговування населення між НАМНУ та Інститутами-учасниками

Договори за 2020 рік

Договір № 01 пп від 04 березня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.

Договір № 02 пп від 04 березня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України».

Договір № 03 пп від 25 лютого 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 04 пп від 02 січня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України».


Договори за 2019 рік

Договір № 02 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України».

Договір № 03 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 04 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Договір від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.


Договори за 2018 рік

Договір № 02 П від 30 травня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України».

Договір № 03 П від 30 травня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 01/18 П від 09 січня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.

Договір № 04/18 від 02 січня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Договори за 2017 рік

Договір № 1П/01 П від 23 жовтня 2017 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.