ДЯЧУК Дмитро Дмитрович

3657

Народився 23.09.1958 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 16.09.2021 р. за спеціальністю «Соціальна медицина», доктор медичних наук (2013 р.), старший науковий співробітник (2013 р.), Заслужений лікар України (2004 р.), директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (з 2009 р.).


Д. Д. Дячук – знаний в Україні вчений та організатор охорони здоров’я. Розробив та впровадив у практику охорони здоров’я науково – освітньо – клінічний підхід, який було покладено в основу власної концепції удосконалення профілактики неінфекційних захворювань.

Основні напрями наукової діяльності:

  • наукове обґрунтування методичного підходу до клініко-епідеміологічного та медико – соціологічного моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань серед дітей та дорослого населення;
  • обґрунтування науково-методичного забезпечення розробки індивідуальних програм профілактики та моніторингу їх виконання;
  • наукове обґрунтування та розробка автоматизованого обліку обсягів наданих медичних послуг та витрат у відповідності до індивідуального плану профілактики;
  • розробка та впровадження інновацій науково-методичного забезпечення безперервної освіти медичного персоналу;
  • медико-соціальне обґрунтування оптимізації організаційної структури закладів охорони здоров’я та клінік наукових установ;
  • економічне обгрунтування фінансування програм профілактики неінфекційних захворювань серед населення України в межах гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги, з метою втілення у державну політику Глобальної стратегії їх попередження.

Виконання під його науковим керівництвом наукових робіт дало можливість впровадити інноваційні форми моніторингу та управління чинниками ризику основних неінфекційних захворювань (зокрема, в рамках спільного проекту МОЗ України, ВООЗ та Швейцарської агенції розвитку і співробітництва «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»).

Автор 203 наукових праць, у тому числі 11 монографій, 1 навчального посібника, 6 патентів України на корисну модель, 2 патентів на винаходи, 3 свідоцтв про авторське право на твір.

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація головних лікарів», головний редактор науково-практичного журналу «Інновації в медицині» та електронного наукового журналу «Клінічна та профілактична медицина».

Нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2012 р.).


Служб.: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, Державна наукова установа «Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.
Тел. (044) 284-84-53, е-mail: clinicgovua@gmail.com, Web-сайт: http://www.clinic.gov.ua/ .