Фінляндія заморожує вищу освіту та наукове співробітництво з Росією – підтримка українських студентів у Фінляндії. Finland freezes higher education and research cooperation with Russia – Support for Ukrainian students in Finland

127

Міністр науки і культури Фінляндії Антті Курвінен ухвалив рішення нової політики щодо Росії стосовно вищої освіти та наукових досліджень та підготовки, пов’язаної з підтримкою України.

Університети Фінляндії дотримуються нової політики, утримуються від будь-якої співпраці з російськими партнерськими організаціями у сфері вищої освіти та науки. Згідно з політикою, нові проекти не повинні ініціюватися, а існуюча співпраця між організаціями повинна бути призупинена на даний час. Наша політика спрямована на підтримку України, а не на російських студентів і дослідників.

Фінляндія має намір підтримувати Україну та українців у сферах вищої освіти та наукової співпраці.

Міністерство освіти і культури у співпраці з вищими навчальними закладами готує заходи щодо підтримки українських студентів, співробітників і науковців у вищих навчальних закладах, а також надання можливості для навчання та роботи у Фінляндії тим, хто тікає від війни. Фінляндія також підтримує рішення Єврокомісії призупинити співпрацю в рамках навчальних та дослідницьких програм ЄС з російськими та білоруськими партнерами.

Більше інформації:
Університети Фінляндії UNIFI
Ректор Юкка Кола, голова Уніфі, тел. +358 29 450 5050
Виконавчий директор Таня Рисікко, тел. +358 40 195 2037

Джерело: https://www.unifi.fi/en/uutiset/finland-freezes-higher-education-and-research-cooperation-with-russia-support-for-ukrainian-students-in-finland/


Minister of Science and Culture Antti Kurvinen decided on Wednesday 9 March on new policies on Russia with regard to higher education and research and on preparations related to support for Ukraine.

The univerisites in Finland follow the new policies refrain from all cooperation with Russian partner organisations in higher education and science. According to the policies, new projects should not be initiated and existing cooperation between organisations should be suspended for the time being.

Our policies focus on supporting Ukraine, not on Russian students and researchers.

Finland intends to support Ukraine and Ukrainians in the fields of higher education and research cooperation. The Ministry of Education and Culture, in collaboration with higher education institutions, is preparing measures to support Ukrainian students, staff and researchers in higher education institutions and to offer opportunities to study and work in Finland for those who are fleeing the war.

Finland also supports the decision of the European Commission to suspend cooperation within the framework of EU training and research programmes with Russian and Belarusian partners.

More information:

Universities Finland UNIFI

Rector Jukka Kola, Chair of Unifi, tel. +358 29 450 5050 

Executive Director Tanja Risikko, tel. +358 40 195 2037