! Сьогодні

     

 

 

Концепція  розвитку медичної  науки і основні напрями наукових досліджень в наукових установах НАМН України  на 2013– 2015 роки

Загальні положення

Концепція розвитку медичної науки в Національній академії медичних наук України (НАМН) визначає передумови, принципи, засоби та механізми розвитку академічної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на період до 2015 року. 

Мета

Метою концепції є визначення стратегічних пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної складових медичної академічної науки на найближчі роки, створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку всіх сфер суспільного життя, запровадження механізмів функціонування з інтеграційним поєднанням сучасних форм наукового процесу, підготовки науковців високого рівня, здійснення інноваційної діяльності та розвитку медичної галузі, побудованої на сучасних фундаментальних та прикладних знаннях.

Принципи

Подальший розвиток науки в НАМН ґрунтується на таких принципах:
 • принцип єдиної мети – збереження та зміцнення стану здоров’я населення України, як стратегічного потенціалу держави;
 • доказова медицина та належні практики
 • висока самостійність державних установ, як рівноправних складових НАМН;
 • лідерство, як рушійна сила та спосіб інноваційного розвитку медичної науки;
 • інформаційна відкритість та інтеграція в міжнародну систему науки і освіти;
 • відповідність міжнародним принципам біоетики
 • сприйнятливість до передового світового досвіду та гнучкість стосовно нових напрямів та методологій наукових досліджень.

Шляхи реалізації

 • запровадження новітніх форм інтеграції наукової, науково-технічної, та інноваційної діяльності;
 • модернізація матеріально-технічної бази;
 • формування інноваційного середовища (території та напрямки пріоритетного розвитку, інноваційні центри тощо);
 • багатоканальність фінансування;
 • запровадження сучасних наукометричних методів інтегральної оцінки роботи структурних підрозділів, співробітників;
 • створення умов для залучення до наукових досліджень талановитої молоді; 
 • створення умов для стажування та залучення науковців до галузевих міжнародних програм.

Докладніше  (299 Кб)

GoodWeb