Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України

2923
Керівник: Геннадій Михайлович Бутенко, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України та РАМН, професор, д.м.н.
Сайт: http://www.igrm.org.ua/
Контакти: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
Е-mail: amn_igrm@ukr.net
Телефон: +38 (044) 4687550

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.

Очолює інститут академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Г.М. Бутенко.

Основними напрямками наукових досліджень інституту є:

– фундаментальні дослідження механізмів генетичної модифікації клітин та організмів;

– розробка і застосування нових генних технологій для створення генетично модифікованих експериментальних моделей, клітин та організмів, впровадження нових біотехнологічних продуктів та моделей для фармакологічних, фармакогенетичних досліджень;

– експериментальні дослідження шляхів та механізмів спрямованої диференціації стовбурових клітин дорослого організму для подальшого їх застосування в терапевтичних цілях в рамках напрямів регенеративної медицини;

– вивчення можливостей застосування ембріональних, фетальних стовбурових клітин, стовбурових клітин кордової крові для подальшого створення диференційованих клітинних і тканинних структур з метою відновлення  ушкоджених тканин і органів;

– вивчення особливостей геному людини з різними захворюваннями, поліморфізму маркерних генів з метою виявлення схильності до розвитку найбільш поширених захворювань (серцево-судинних, нейродегенеративних, імунозалежних, злоякісних новоутворень, остеопорозу, цукрового діабету та інших), для ранньої діагностики та запобігання ускладнень, застосування генетично обґрунтованих методів профілактики та  лікування.

Важливим аспектом  діяльності інституту  є участь в розробці етичних засад застосування стовбурових клітин, регенеративних та генетичних технологій в медичній практиці.

У відповідності з основними науковими напрямками, що розробляються в інституті, його структуру  складають 8 наукових лабораторій, які розподіляються на 3  відділи:

Відділ генетичної діагностики,  який очолює член-кореспондент НАМН України Н.Г. Горовенко; відділ генних технологій,  який очолює академік НАМН В.А. Кордюм; відділ клітинних та тканинних технологій, який очолює акад. НАМН України
Г.М. Бутенко.