Керівний склад

Список керівного складу державних установ
Національної академії медичних наук України

Державні установи НАМН Директори
1 ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
(м. Дніпро)
СТЕПАНОВ Юрій Миронович
2 ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
(м. Київ)
Т.в.о. директора ГОРЯІНОВА Надія Валеріївна
3 ІНСТИТУТ ГЕНЕТИЧНОЇ ТА РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
(м. Київ)
БУТЕНКО Геннадій Михайлович
4 ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ім. Д.Ф. Чеботарьова
(м. Київ)
БЕЗРУКОВ Владислав Вікторович
5 ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ім. О.М. Марзєєва
(м. Київ)
СЕРДЮК Андрій Михайлович
6 ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ
(м. Харків)
КУТАСЕВИЧ Яніна Францівна
7 ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ім. В.П. Комісаренка
(м. Київ)
ТРОНЬКО Микола Дмитрович
8 ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. Громашевського
(м. Київ)
ЗАДОРОЖНА Вікторія Іванівна
9 ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ імені В.Т. Зайцева
(м. Харків)
БОЙКО Валерій Володимирович
10 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.Стражеска»
(м. Київ)
КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович
11 ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ім. Ю.І. Кундієва
(м. Київ)
Т.в.о. директора ІЩЕЙКІН Костянтин Євгенович
12 ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С. П. Григор’єва
(м. Харків)
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Микола Вілленович
13 ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ І.І. Мечникова
(м. Харків)
МІНУХІН Валерій Володимирович
14 ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В.К. Гусака
(м. Київ)
В.о. директора ЗБОРОВСЬКИЙ Олександр Михайлович
15 ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ
(м. Харків)
ЛІНСЬКИЙ Ігор Володимирович
16 ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ім. акад. А.П.Ромоданова
(м. Київ)
ПЕДАЧЕНКО Євгеній Георгійович
17 ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ
(м. Київ)
КОЛЕСНИК Микола Олексійович
18 ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. Коломійченка
(м. Київ)
ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч
19 ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
(м. Харків)
ДАНИЛЕНКО Георгій Миколайович
20 ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П.Філатова
(м. Одеса)
ПАСЄЧНІКОВА Наталія Володимирівна
21 ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ ТА ТРАНСФУЗІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
(м. Львів)
НОВАК Василь Леонідович
22 ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ім. М.І. Ситенка
(м. Харків)
КОРЖ Микола Олексійович
23 ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ім. акад. О.М. Лук’янової              (м. Київ) АНТИПКІН Юрій Геннадійович
24 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ім. В.Я.Данилевського
(м. Харків)
КАРАЧЕНЦЕВ Юрій Іванович
25 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО – СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М.М. Амосова
(м. Київ)
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович
26 ІНСТИТУТ СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ
(м. Львів)
ГНАТЕЙКО Олег Зіновійович
27 ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ
(м. Одеса)
ШНАЙДЕР Станіслав Аркадійович
28 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ім. Л.Т. Малої
(м. Харків)
ФАДЄЄНКО Галина Дмитрівна
29 ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ
(м. Київ)
ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович
30 ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
(м. Київ)
ПОЛЯЧЕНКО Юрій Володимирович
31 ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ
(м. Київ)
БУХТІАРОВА Тетяна Анатоліївна
32 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. Яновського
(м. Київ)
ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
33 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ І ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ім. О.О.Шалімова
(м. Київ)
УСЕНКО Олександр Юрійович
34 ІНСТИТУТ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ
(м. Київ)
ДИКАН Ірина Миколаївна
35 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
(м. Київ)
БАЗИКА Димитрій Анатолійович
36 НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ
(м. Київ)
ЩЕГЛОВ Дмитро Вікторович