КУНДІЄВ Юрій Ілліч

140

(02.10.1927 р. – 17.01.2017 р.), академік Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна,  член-кореспондент РАМН (1974 р.), академік НАН України (1979 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1969 р.), Почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Яна Пуркин’є (1969 р.), Товариства медицини праці Польщі (1975 р.), Заслужений діяч науки України (1967 р.), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р., 2002 р.), лауреат премії АМН СРСР імені Ф.Ф.Ерісмана (1980 р.), Премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), лауреат Премії НАН України ім. Р.Є.Кавецького (2009),  директор Інституту медицини праці НАМН України ( з 1964 р.), радник Президії НАН України та віце-президент НАМН України.


Один із провідних учених в галузі гігієни і токсикології. Основні напрями наукової діяльності:  гігієна та фізіологія праці в сільському господарстві, токсикологія пестицидів та безпечне їх використання, комбінована дія чинників виробничого середовища, епідеміологія професійних та загальних захворювань, вивчення професійного ризику здоров’ю, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Його роботи в галузі дермальної токсикології мають міжнародне значення, ними встановлено нові закономірності, залежність всмоктування від хімічної структури та фізико-хімічних властивостей сполук, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров’я рівнів шкідливих речовин та контролю за ними.
Автор понад 500 наукових праць, в т.ч. 20 монографій, книг та посібників. Підготував 15 докторів та 34 кандидатів наук.

З 1975 р. регулярно обирався членом бюро, віце-президентом Міжнародної асоціації сільської медицини, був президентом товариства “Україна-США”, керівником ряду Українсько-американських програм з Колумбійським та Іллінойським університетами США, першим заступником голови Правління наукового Товариства гігієністів України; членом Постійного Комітету експертів ВООЗ з безпечного застосування пестицидів, Національним кореспондентом ЮНЕП Кемікалс, членом бюро Європейського форуму з біоетики, головою Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України (2002-2005), головою Комісії з біоетики при Президії НАН Украіни, членом редколегії “Журналу Академії медичних наук України”, редактором “Українського журналу з проблем медицини праці”, членом редакційних рад декількох закордонних журналів, головою Спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій інституту, членом Спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору, Дружби народів, “За заслуги”  I, II та IІІ  ступеню, Почесною Грамотою КМ України, золотою медаллю „За наукові досягнення” НАН України.

Основні наукові праці: “Всмоктування пестицидів через шкіру та профілактика отруєнь” (1975 р.);”Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве” (1981 р.);”Медицина труда – пятидесятилетний опыт”(2002 р.); „Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ (2007 р.), «Професійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008 р.).