Лекторій з біоетики для співробітників НАМН України

376

6 грудня 2019 р. відбулась чергова лекція-тренінг з питань біоетики та етичної експертизи наукових і клінічних досліджень для співробітників, клінічних ординаторів, аспірантів та членів біоетичних комісій Державних установ НАМН України. 

Лекторій було запроваджено за ініціативою Президії НАМН України у контексті оновлення роботи з біоетичної експертизи в установах НАМН України ініціативною групою під керівництвом Президента НАМН України. 

Чергову лекцію-тренінг проведено у приміщенні великого конференц-залу ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». На початку заходу модератор (доц. Анатолій Єгоренков — радник Президента НАМН України та член Комітету з питань біоетики при Президії НАН України) від імені ініціативної групи (акад. НАМН України, д.мед.н. проф. Цимбалюк В.І., д.мед.н. доц. Меведєв В.В. та інші) проінформував присутніх про плани подальшої роботи лекторію та необхідність активного залучення представників локальних етичних комісій закладів НАМН України. Присутній на заході директор ДУ «Науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України» Микола Чащін звернув увагу присутніх на актуальність роботи у даному напрямку та надав стислу інформацію про план творчого співробітництва між відповідними структурами НАМН та НАН України.

Основну частину заходу склала тематична лекція-тренінг «Аналіз біостатистичної моделі протоколів біомедичних досліджень як важливий елемент етичної експертизи», яку, за запрошенням організаторів заходу, провів доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця В. Гур’янов. Лектор проаналізував глибину і коректність використання методів біостатистики у публікаціях українських та закордонних медичних наукових видань, окреслив основні помилки та шляхи їх подолання. Було розглянуто проблему придбання та використання професійних ліцензованих статистичних пакетів, що є запорукою коректності та репрезентативності аналізу. Лектор також навів практичні приклади планування наукового дослідження. Після закінчення доповіді слухачі адресували лектору багато запитань, на які він дав кваліфіковані відповіді. Слухачі лекторію висловили подяку лекторові та побажання продовжити цикл висвітлення проблемних питань використання методів біостатистики при аналізі результатів медичних досліджень.

У другій частині засідання представник локальної етичної комісії та кафедри філософії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка доцент В. Остапенко анонсував тематику наступної лекції-тренінгу.

Представником школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, студенткою-медиком Ольгою Свиридюк було презентовано цікаву доповідь біоетико-історичного змісту «Суд 1949 року над японськими лікарями-злочинцями загону 731: біоетичні, медико-історичні та соціально-психологічні аспекти». Доповідь висвітлила тему особистої етичної та юридичної відповідальності вченого-медика за участь у антигуманних біомедичних дослідженнях та наслідки таких досліджень для людства.

Організатори заходу висловлюють щиру подяку керівництву локальної етичної комісії з біоетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» за технічну допомогу у проведенні лекції.

Наступну лекцію-тренінг буде присвячено філософським засадам біоетики, як важливому інструменту гармонізації етичної експертизи. Проведення заходу заплановано на 17 січня 2020 р. у приміщенні Президії НАН України (вул. Володимирська, 54).