! Сьогодні

     
НАМН України
Народився 03.04.1942 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю фармакологія, доктор біологічних наук (1981 р.), професор (1985 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1992 р.), лауреат Академічної премії з теоретичної медицини НАМН України (2007 р.) премії імені А. Кіпріанова НАН України (2010 р.), завідувач відділом фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.

Один з провідних вчених в галузі фармакології та біохімії. Його основні науково-дослідні роботи мають фундаментально-прикладний характер і охоплюють такі розділи як конструювання та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів (феназепам, гідазепам, аміксин, левана). Під його керівництвом вперше розроблено теоретичні основи механізмів реакцій метаболізму різних класів лікарських сполук в організмі. Виявлено нові реакції біотрансформації ліків та встановлена структура ферментів, що їх каталізують. Останніми роками під керівництвом М.Я. Головенко проведено цикл досліджень, присвячених визначенню механізмів всмоктування препаратів в шлунково-кишковому тракті, що забезпечують важливу властивість препаратів – їх біодоступність. Запропоновано нові концепції «зон» всмоктування та «метаболічно-реверсійна модель реабсорбції сполук». Вони в повній мірі доповнюють відповідні кінетичні параметри при визначенні фармакокінетичних показників в межах фізіологічних моделей та залежності «структура активність».

Автор більш ніж 500 наукових праць, з них 11 монографій, 12 методичних рекомендацій, 30 патентів та винаходів. Підготував 5 докторів і 30 кандидатів наук, нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2007 р.).

Головенко М.Я. є членом науково-експертної ради Державного фармакологічного центру МОЗ України, проблемної комісії «Фармакологія» НАМН та МОЗ України, член редакційних колегій провідних журналів. Народний депутат України першого скликання.

Основні наукові праці: «Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань і розроблення лікарських засобів» (2009 р.), «Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку новітніх технологій в діагностиці та лікуванні» (2008 р.), «Физико-химическая фармакология» (2004 р.), «Биохимическая фармакология пролекарств» (2007 р.), «The biopharmaceutical classification system-experimental model of prediction of drug bioavailability» (2008), «Філософія фармацевтичних інновацій» (2012)


Служб.: Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, вул. Люсдорфська дорога, 86, м. Одеса, 65080. Тел.: +38 048 766-23-93. E-mail: n.golovenko@gmail.comДодано:20.02.2013 Розмістив: