! Сьогодні

     
НАМН України
Народився 03.04.1942 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю "фармакологія", доктор біологічних наук (1981), професор (1985), заслужений діяч науки і техніки України (1992), лауреат Академічної премії з теоретичної медицини НАМН України (2007), премії імені А. Кіпріанова НАН України (2010), завідувач відділом фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.

Один з провідних вчених в галузі фармакології та біохімії. Основні напрямки наукової діяльності мають фундаментально-прикладний характер і охоплюють такі розділи як розробка (конструювання) та впровадження в широку медичну практику лікарських засобів нового покоління з психотропними (феназепам, гідазепам, левана) та імуностимулюючими (аміксин) механізмами дії, які відповідають національним та міжнародним стандартам щодо їх якості, безпеки та ефективності.

Останніми роками під його керівництвом проведено низку досліджень, присвячених аналізу фармакокінетичних та біофармацевтичних аспектів біодоступності лікарських засобів з різними механізмами всмоктування та проникності гематоенцефалічного бар'єру у стратегії розробки нейродоступних сполук. Запропоновано нову концепцію «зон» всмоктування та «метаболічно-реверсійної моделі реабсорбції лікарських засобів». Вони в повній мірі доповнюють відповідні кінетичні параметри при визначенні фармакокінетичних показників в межах фізіологічних моделей та залежності «структура активність». Вперше розроблено теоретичні основи механізмів реакцій метаболізму різних класів лікарських сполук в організмі. Виявлено нові реакції біотрансформації ліків та встановлена структура ферментів, що їх каталізують.

Автор більш ніж 500 наукових праць, з них 13 монографій, 12 методичних рекомендацій, 30 патентів та винаходів. Підготував 7 докторів і 30 кандидатів наук. 

Член науково-експертної ради Державного фармакологічного центру МОЗ України, проблемної комісії «Фармакологія» НАМН та МОЗ України, член редакційних колегій провідних журналів. Народний депутат України першого скликання.

Нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2007).

Основні наукові праці: «Физико-химическая фармакология» (2004), «Биохимическая фармакология пролекарств» (2007), «Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку новітніх технологій в діагностиці та лікуванні» (2008), «The biopharmaceutical classification system-experimental model of prediction of drug bioavailability» (2008), «Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань і розроблення лікарських засобів» (2009), «Філософія фармацевтичних інновацій» (2012), "Quantitative Structure-Property Relationship analysis of drugs’ pharmacokinetics within the framework of biopharmaceutics classification system using simplex representation of molecular structure" (2014), «Metadoxine regulation of elimination of ethanol and its metabolites from the rat’s body» (2016), «Physical-chemical properties and the reactivity of pyridoxine and pyrrolidone carboxylate and their protolytic forms» (2016).


Служб.: 65080 м. Одеса, вул. Люсдорфська дорога, 86, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України. Тел.: +38 048 766-23-93. E-mail: n.golovenko@gmail.comДодано:12.04.2018 Розмістив:
GoodWeb