МАЛА Любов Трохимівна

716

(13.01.1919 р.- 14.04.2003 р.) академік  Академії медичних наук України, обрана 22.03.19993 р. за спеціальністю терапія, академік  HAH України (1993 р.) та  академік РАМН (1974 р.), доктор медичних наук (1954 р.), професор (1955 р.), Герой Соціалістичної Праці (1979 р.), лауреат Державної премії СРСР (1980 р.), Заслужений діяч науки України (1969 р.), лауреат Премії ім. М.Д.Стражеска (1980 р.), Премії ім. акад. Вавілова (1989 р.), двічі Першої Академічної премії АМН України (1995р.,2000 р.), директор Інституту терапії АМН України (1981 р.-2003 р.), завідувач кафедри факультетської та госпітальної терапії Харківського Державного медичного університету ( 1955 р.-2003 р.).


Видатний вчений з широким діапазоном наукових досліджень, засновник школи терапевтів і кардіологів. Основні наукові праці присвячені вивченню захворювання серцево-судинної системи при туберкульозі, ролі нейро-гуральних механізмів регуляції в уникненні захворювань серцево-судинної системи при хронічній недостатності кровообігу (простагландини, лейкотрієни, інтерлейкіни, ендотелій та ін.), а також клінічної фармакології. Вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Заснувала в Харкові (1981 р.) філіал Київського НДІ кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска, з 1986 p. – НДІ терапії МОЗУ, з 1993 р. – Інститут терапії АМН України.

Автор  понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографій, 33 авторських посвідчень, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук.

Член Міжнародного товариства внутрішньої медицини (1974р.-2003 р.), дійсний член Міжнародного товариства кардіоваскулярної фармакотерапії (1993 р.-2003 р.)  , член Президії Асоціації кардіологів СНД (1993 р.-2003 р.), заступник голови Українського наукового товариства терапевтів та наукового товариства кардіологів (1981 р.-2003 р.), член редакційних колегій 17 провідних наукових журналів ( по 2003 р.), голова спеціалізованої Вченої ради (1986 р.-2003 р.).

Нагороджена: орденом “Герой Соціаластичної Праці” з врученням ордена “Леніна” і Золотої медалі “Серп і молт”, орденом “Герой України” з врученням “Ордена Держави”, орденами – “Леніна”, “Орденом Держави”,”Трудового Червоного Прапора”, “Вітчизняної війни” 11 ступеня, “Богдана Хмельницького” 111 ступеня, “Князя Ярослава Мудрого” 1V ступеня, “За трудові досягнення” 1V ступеня у рейтингу “Золота фортуна”, медаллю “За бойові заслуги” та ще 13 медалями.

Основні наукові праці: “Диагностика и лечение болезней сердца и сосудов, обусловленных туберкулезом” (1969 р.);”Ишемическая болезнь сердца у молодых” (1978 р.);”Инфаркт миокарда” (1981 р.);”Лечение болезней сердца и сосудов” (1982 р.);”Ритмы сердца” (1993 р.);”Хроническая недостаточность кровообращения” (1994 р.);”Сердечные гликозиды” (1996 р.).