! Сьогодні

     
Державна установа
Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України був організований 1 січня 1999 року на базі Донецького обласного лікувально-клінічного об'єднання за ініціативою Президії академії медичних наук України та Донецької обласної державної адміністрації. Першим директором установи був член-кореспондент АМНУ, професор В.К. Гусак. З 2002 року інститут очолює академік НАМН України, професор В.К. Гринь. За минулий період інститут став однією з найбільших наукових і лікувальних установ НАМН України. У структурі інституту функціонують 7 клінічних відділів (із загальним фондом 588 ліжок) і відділ експериментальної хірургії з лабораторією фундаментальних досліджень. Інститут оснащений сучасною діагностичною, дослідницькою і лікувальною апаратурою. Активно здійснюється реконструкція корпусів, спрямована на поліпшення умов перебування хворих і роботи персоналу.  За останні 5 років проведено повну реконструкцію опікового, хірургічного корпусів інституту. Створено відділення невідкладної кардіології та тромболізісу. В інституті працює 1234 співробітника, з них 1 член-кореспондент НАМН, 17 докторів медичних наук, 42 кандидата медичних наук.
Серед пріоритетних напрямів, що розвиваються в рамках програм НАМН України, варто виділити наступні. Розроблено і впроваджено в широку клінічну практику методи раннього хірургічного лікування глибоких і великих опіків. За рішення цієї проблеми співробітники інституту були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2002 рік. Показники роботи опікового центра інституту є кращими в країні. Щорічно в інституті проходять лікування понад 1000 постраждалих від термічних уражень. У період з 1999 року по 2007 рік летальність серед обпечених гірників знизилась майже в 3 рази.
В інституті у складі Міжнародного центру біотехнологій успішно функціонує єдина в Україні та країнах СНД лабораторія клітинного та тканинного культивування, у якій протягом 3 років проводяться роботи з культивування клітин шкіри, хондроцитів і низки інших клітин та їхнього використання в клінічній практиці, і, насамперед, у хірургії термічної і комбінованої травми. Приймаючи до уваги пріоритетність проблеми боротьби із серцево-судинними захворюваннями у відділах серцевої і судинної хірургії здійснюються комплексні міждисциплінарні дослідження, спрямовані на розробку нових методів лікування даної патології. Освоєні та впроваджені унікальні для України операції з використанням нефлюороскопічної системи навігаційного електромагнітного картування, що відкриває серйозні перспективи в області вивчення механізмів розвитку та способів корекції життєнебезпечних аритмій. Разом з установами Національної академії наук України проводиться розробка фізико-математичної моделі кровоплину при атеросклерозі, що дозволяє розширити показання до превентивних оперативних утручань при даному захворюванні. Зазначені дослідження стали основою для розгортання в інституті програм з діагностики та комплексного лікування таких захворювань як ішемічна хвороба серця і хронічна судинна мозкова недостатність.
В інституті функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «хірургія» та «дитяча хірургія». Інститутом видається журнал «Вісник невідкладної і відновної медицини», який відноситься до видань ВАК України.
Щорічно в інституті проходять лікування понад 15000 хворих, виконується більш ніж 10.000 оперативних втручань, 100.000 консультацій хворим з різною патологією.
GoodWeb