! Сьогодні

     
Державна установа

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.

Очолює інститут академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Г.М. Бутенко. 

Основними напрямками наукових досліджень інституту є:

- фундаментальні дослідження механізмів генетичної модифікації клітин та організмів;

- розробка і застосування нових генних технологій для створення генетично модифікованих експериментальних моделей, клітин та організмів, впровадження нових біотехнологічних продуктів та моделей для фармакологічних, фармакогенетичних досліджень;

- експериментальні дослідження шляхів та механізмів спрямованої диференціації стовбурових клітин дорослого організму для подальшого їх застосування в терапевтичних цілях в рамках напрямів регенеративної медицини;

- вивчення можливостей застосування ембріональних, фетальних стовбурових клітин, стовбурових клітин кордової крові для подальшого створення диференційованих клітинних і тканинних структур з метою відновлення  ушкоджених тканин і органів;

- вивчення особливостей геному людини з різними захворюваннями, поліморфізму маркерних генів з метою виявлення схильності до розвитку найбільш поширених захворювань (серцево-судинних, нейродегенеративних, імунозалежних, злоякісних новоутворень, остеопорозу, цукрового діабету та інших), для ранньої діагностики та запобігання ускладнень, застосування генетично обґрунтованих методів профілактики та  лікування.

Важливим аспектом  діяльності інституту  є участь в розробці етичних засад застосування стовбурових клітин, регенеративних та генетичних технологій в медичній практиці.

У відповідності з основними науковими напрямками, що розробляються в інституті, його структуру  складають 8 наукових лабораторій, які розподіляються на 3  відділи:

Відділ генетичної діагностики,  який очолює член-кореспондент НАМН України Н.Г. Горовенко; відділ генних технологій,  який очолює академік НАМН В.А. Кордюм; відділ клітинних та тканинних технологій, який очолює акад. НАМН України
Г.М. Бутенко.

GoodWeb