Міжнародні угоди

10895

· Меморандум про співпрацю в області медичної науки і охорони здоров’я між РАМН і НАМН України.

· Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между НАМН Украины и Сибирским отделением РАМН.

· Угода з науковцями Південної Кореї «Про співпрацю у галузі ядерної медицини».