Відділення з теор/проф. медицини

Список
членів Відділення теоретичної та профілактичної медицини
затверджений Загальними зборами Національної академії медичних наук України
від 31.05.2017

Академік-секретар – академік  Базика Димитрій Анатолійович
Заступники академіка-секретаря:
академік  Яворовський Олександр Петрович
член-кореспондент  Бухтіарова Тетяна Анатоліївна
Учений секретар  – к.м.н., с.н.с. Маркович Ірина Григорівна


Персональний склад
 

Академіки НАМН України
Андрейчин Михайло Антонович військова епідеміологія, інфекційні хвороби
Базика Димитрій Анатолійович радіаційна медицина, радіаційна безпека
Безруков Владислав Вікторович геронтологія
Бутенко Геннадій Михайлович патологічна фізіологія
Вороненко Юрій Васильович гігієна, соц. медицина, мед. екологія
Головенко Микола Якович фармакологія
3ербіно Дмитро Деонісович патологічна анатомія
Зіменковський Борис Семенович фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин
Казаков Валерій Миколайович фізіологія
Комісаренко Сергій Васильович пат. фізіологія та імунологія
Кордюм Віталій Арнольдович медична генетика
Коркушко Олег Васильович терапія
Лобенко Анатолій Олександрович морська медицина
Мороз Василь Максимович фізіологія
Москаленко Віталій Федорович соціальна медицина
Резніков Олександр Григорович патофізіологія
Романенко Анатолій Юхимович радіаційна медицина
Сердюк Андрій Михайлович медична екологія
Трахтенберг Ісак Михайлович гігієна
Тронько Микола Дмитрович ендокринологія
Широбоков Володимир Павлович вірусологія
Яворовський Олександр Петрович токсикологія, хімічна безпека
 

Члени-кореспонденти НАМН України

Арбузова Світлана Борисівна медична генетика, спадкові хвороби 
Бардов Василь Гаврилович гігієна
Басанець Анжела Володимирівна екологічно та виробничо обумовлені захворювання
Бебешко Володимир Григорович гематологія
Богатирьова Раїса Василівна соціальна медицина
Бухтіарова Тетяна Анатоліївна фармакологія
Гжегоцький Мечислав Романович гігієна, мед. екологія
Горовенко Наталія Григорівна медична генетика
Гречаніна Олена Яківна медична генетика
Губський Юрій Іванович біохімія
Гула Надія Максимівна біохімія
Гюллінг Едуард Вальтерович патологічна фізіологія
Дзяк Людмила Антонівна психофізіологія
Єльський Віктор Миколайович патологічна фізіологія
Задорожна Вікторія Іванівна епідеміологія інфекційних хвороб
Караченцев Юрій Іванович хірургічна ендокринологія
Кресюн Валентин Йосипович фармакологія
Лісяний Микола Іванович імунологія
Лурін Ігор Анатолійович науково-медичне забезпечення збройних сил та правоохоронних органів
Маньковський Борис Микитович діабетологія 
Міхньов Володимир Анатолійович патологічна фізіологія
Нагорна Антоніна Максимівна гігієна
Пилипенко Микола Іванович променева діагностика, онкологія
Полька Надія Степанівна гігієна дітей та підлітків 
Проданчук Микола Георгійович гігієна
Семикоз Наталія Григорівна ядерна медицина
Харченко Наталія В’ячеславівна дієтологія 
Чайковський Юрій Богданович гістологія 
Чекман Іван Сергійович фармакологія
Чернюк Володимир Іванович медицина праці