Відділення з теор/проф. медицини

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ,
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
11 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ
АКАДЕМІК-СЕКРЕТАР — академік  Базика Димитрій Анатолійович

ЧЛЕНИ БЮРО:

академік  Яворовський Олександр Петрович заступник академіка-секретаря

член-кореспондент  Бухтіарова Тетяна Анатоліївна — заступник академіка-секретаря

академік Безруков Владислав Вікторович

член-кореспондент Задорожна Вікторія Іванівна

член-кореспондент Караченцев Юрій Іванович

д.біол.н., проф. Ковзун Олена Ігорівна

д.мед.н. Маркович Ірина Григорівна — учений секретар відділення

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ

                                         АКАДЕМІКИ НАМН УКРАЇНИ
Андрейчин Михайло Антонович військова епідеміологія, інфекційні хвороби
Базика Димитрій Анатолійович радіаційна медицина, радіаційна безпека
Безруков Владислав Вікторович геронтологія
Бутенко Геннадій Михайлович патологічна фізіологія
Вороненко Юрій Васильович гігієна, соціальна медицина, мед. екологія
Головенко Микола Якович фармакологія
3ербіно Дмитро Деонісович патологічна анатомія
Зіменковський Борис Семенович фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин
Комісаренко Сергій Васильович патологічна фізіологія та імунологія
Кордюм Віталій Арнольдович медична генетика
Коркушко Олег Васильович терапія
Мороз Василь Максимович фізіологія
Москаленко Віталій Федорович соціальна медицина
Резніков Олександр Григорович патологічна фізіологія
Романенко Анатолій Юхимович радіаційна медицина
Сердюк Андрій Михайлович медична екологія
Трахтенберг Ісак Михайлович гігієна
Тронько Микола Дмитрович ендокринологія
Широбоков Володимир Павлович вірусологія
Яворовський Олександр Петрович токсикологія, хімічна безпека
                            ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАМН УКРАЇНИ
1 Арбузова Світлана Борисівна медична генетика, спадкові хвороби
2 Бардов Василь Гаврилович гігієна
3 Басанець Анжела Володимирівна екологічно та виробничо обумовлені захворювання
4 Бебешко Володимир Григорович гематологія
5 Богатирьова Раїса Василівна соціальна медицина
6 Бухтіарова Тетяна Анатоліївна фармакологія
7 Гжегоцький Мечислав Романович гігієна, медична екологія
8 Горовенко Наталія Григорівна медична генетика
9 Гречаніна Олена Яківна медична генетика
10 Гула Надія Максимівна біохімія
11 Гюллінг Едуард Вальтерович патологічна фізіологія
12 Дзяк Людмила Антонівна психофізіологія
13 Задорожна Вікторія Іванівна епідеміологія інфекційних хвороб
14 Караченцев Юрій Іванович хірургічна ендокринологія
15 Кресюн Валентин Йосипович фармакологія
16 Лісяний Микола Іванович імунологія
17 Лурін Ігор Анатолійович науково-медичне забезпечення збройних сил та правоохоронних органів
18 Маньковський Борис Микитович діабетологія
19 Міхньов Володимир Анатолійович патологічна фізіологія
20 Нагорна Антоніна Максимівна гігієна
21 Пилипенко Микола Іванович променева діагностика, онкологія
22 Полька Надія Степанівна гігієна дітей та підлітків
23 Проданчук Микола Георгійович гігієна
24 Харченко Наталія В’ячеславівна дієтологія
25 Чайковський Юрій Богданович гістологія