Надрукована чергова монографія «Лікування поранених з бойовими травмами кінцівок»

745

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

У 2014 році, початок бойових дій на Сході країни змусив змінюватися не тільки нашу армію, але і все суспільство, кожну людину, кожного громадянина. Заради відстоювання незалежності України та її світлого, європейського майбутнього!

Разом з усіма, цей процес змін розпочався та всебічно триває і в Національній академії медичних наук України (НАМН України).

У системі медичної науки України у 2017 році окремо виділений військово-медичний науковий напрямок, коли вперше в історії нашої держави були введені та проведені відповідні вибори по спеціальностях «Науково-медичне забезпечення Збройних Сил та правоохоронних органів» та «Військова хірургія». Знаковим продовженням цього стало створення у наступному році позаштатного відділу військово-медичної науки при Президії НАМН України, за координації якого в останній стали проводитись наукові дослідження, спрямовані на підвищення медичної складової національної безпеки та обороноздатності держави, науковий аналіз та узагальнення досвіду медичного забезпечення при проведенні АТО/ООС. Стали активно запроваджуватись наукові дослідження та розробки спільних наукових проектів з західними партнерами України в галузі військово-медичної науки. Постановою Президії НАМН України № 8/3 від 22 листопада 2018 року очолив цей підрозділ відомий військовий медик -вчений, практик, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України , генерал-майор медичної служби Ігор Лурін.

Треба відмітити, що вчені НАМН України разом зі співробітниками Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, Української військово-медичної академії (УВМА) та Військово-медичних клінічних центрів МО України брали активну участь у створенні нормативно-правової бази щодо підготовки вперше прийнятої Урядом України Військово-медичної доктрини, порядку використання військового мобільного багатопрофільного госпіталю, евакуації поранених та інших важливих аспектів медичного забезпечення нашого війська, особливо на Сході України. Саме ці науково-практичні напрацювання і стали тією основою, на якій створена сучасна система надання медичної допомоги нашим воякам. Багато досвідчених клініцистів у Інститутах НАМН України брали участь у консультативно-лікувальному процесі останніх. З початку військових дій на Сході країни НАМН України відкрило власну госпітальну базу (550 ліжок) для надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги військовослужбовцям та усім постраждалим при проведенні АТО/ООС. В установах НАМН України створено два профільних відділення бойової травми та медико-соціальної реабілітації. Було забезпечено цілодобову госпіталізацію військовослужбовців, потерпілих при проведенні АТО/ООС. Станом на жовтень 2019 року в клініках наукових установ НАМН України надана медична допомога 15176 учасникам АТО/ООС. Фахівцями наукових установ надано 1224 консультацій учасникам АТО/ООС в інших закладах охорони здоров’я: шпиталях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України тощо. В установах НАМН України за період з 2014 по 2018 роки проконсультовано 115700 пацієнтів з Донецької та Луганської областей, в умовах стаціонару проліковано – 37376 осіб.

Згідно з спільним наказом Міністерства оборони України, МОЗ України, МВС України, СБУ, НАМН України від 13.05.2015 року № 207/272/556/311/34, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.06.2015 року за № 647/27092, Президент НАМН України, академік В.Цимбалюк є членом Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги при Міністерстві оборони України.

Яскравим підсумком науково-практичної, колективної співпраці НАМН України та військових медиків стало присудження їм за останні, воєнні роки Державних Премій України в галузі науки і техніки, Державної Премії України в галузі освіти та Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій з військово-медичної тематики.

За ініціативи Президії НАМН України, за безпосередньої активної організаційної та науково-методичної координації та участі її позаштатного відділу військово-медичної науки розпочато узагальнення набутого досвіду медичного забезпечення військ при проведенні АТО/ООС. Результатом цієї роботи вже на сьогодні стали наступні видання: 1) монографії «Патоморфоз вогнепальних ран м`яких тканин»; 2) унікального та єдиного на сьогодні в Україні посібника «Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок»; 3) монографії «Досвід організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (сил) під час проведення антитерористичної операції (операції об`єднаних сил)». Зараз перед вашими очима четверта книга цієї державно-актуальної серії науково-практичних праць: «Лікування поранених з бойовими травмами кінцівок (за досвідом АТО/ООС)». Творча робота за іншими напрямками триває, при цьому слід зауважити що вона проводиться у рамках спільної науково-дослідної роботи УВМА та НАМН України за шифром «Простір».

Наприкінці хотілось би запросити медичних фахівців різних спеціальностей, з досвідом надання медичної допомоги пораненим та потерпілим в районі проведення АТО/ООС приєднатись до нашої дружньої команди для продовження та розвитку наших спільних науково-практичних проектів!

Слава Україні!!!

Героям Слава!!!

Президент НАМН України,

Головний редактор серії науково-практичних робіт з узагальнення бойового досвіду медичного забезпечення АТО/ООС,

академік НАМН України,

член-кореспондент НАН України

В. Цимбалюк