Напрямки наукової діяльності та найвагоміші наукові досягнення лабораторії радіаційного захисту ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

818

Лабораторію створено у 2016 р. на базі лабораторії природних джерел випромінювання та лабораторії радіаційно-гігієнічних регламентів.

Керівник – д. біол. н., проф. Павленко Тетяна Олександрівна.
Тел.: (044) 513-94-12, e-mail: tpavlenko@ukr.net

Основні напрямки наукової діяльності:
• Вивчення впливу техногенно-підсилених джерел природного походження на населення та в умовах виробництва:
– визначення активності радону-222 у повітрі приміщень житлових і громадських будівель та на робочих місцях;
– оцінка доз опромінення населення України та відповідних радіаційних ризиків;
– гамма-спектрометричні дослідження вмісту природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, мінеральній будівельній сировині, а також у промислових відходах.
• Розробка нормативних та методичних документів з питань радіаційного захисту людини від джерел природного походження та в інших ситуаціях опромінення людини.
• Обґрунтування та розробка протирадонових заходів.
• Просвітницька робота з населенням з питань радіаційного захисту.

Найвагоміші наукові досягнення:
Участь у 6 міжнародних проектах, у тому числі:
• у проекті “Reduction of lung cancer risks caused by exposure to radon gas and nature radiation” (2006-2013) щодо радіаційного захисту населення від радону, обґрунтування та запровадження протирадонових заходів (SSM, Швеція);
• у проекті “ENSURE (ПХЗ, 2010-2013)” з питань поводження з відходами уранового виробництва та реабілітації забруднених територій внаслідок діяльності уранових об’єктів (SSM, Швеція);
• у розробці відповідних міжнародних рекомендацій («Regulatory Basis for Remediation of Uranium Production Legacy Sites», IAEA, 2014-2015);
• у спільному українсько-японському проекті “Perception of radiation risk in Ukrainian people” щодо сприйняття радіаційних ризиків населенням України (Університет м. Нагасакі, Японія, 2008-2011).

Найвагоміші практичні досягнення:

  • Колективом лабораторії у співпраці з Шведським органом з радіаційної безпеки (SSM)розроблена брошура щодо опромінення радоном (автори Т.О. Павленко, М.А. Фризюк, М.В. Аксьонов, О.О. Герман ) https://www.uatom.org/oprominennya-radonom
  • Стан діяльності, пов’язаної з радоном у державах-членах, що беруть участь у проектах технічного співробітництва в Європі: технічний звіт – IAEA TECDOC SERIES. Vienna : IAEA, 2017. 184 p. (P. 179-182). URL: https://www.iaea.org/publications/11131/status-of-radon-related-activities-in-member-states-participating-in-technical-cooperation-projects-in-europe
  • Надано матеріали для внесення змін у Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, які стосуються захисту населення від радону (доповнення до статті 9 абзацом сьомим та восьмим) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-ix
  • Надано матеріали для Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024, затвердженогоРозпорядженням КМУ від 27.11.12019 р. № 1417-р.https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-znizhennya-rivnya-1417-271119

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».