НАМН України


http://amnu.gov.ua/news/1/1029/aktualn-pitannya-nev-dkladno-h-rurg/

Версія для друку / Оригінальна версія

Новини

Актуальні питання невідкладної хірургії

Актуальні питання невідкладної хірургії
АНОНС

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться 5-6 квітня 2018 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 484 від 19 липня 2017 року)
у м. Харкові.

На обговорення виносяться наступні питання:
  1. Малоінвазивні технології у невідкладній хірургії.
  2. хірургія ушкоджень та їх ускладнень.
  3. хірургія органів черевної порожнини.
  4. Новітні технології в хірургії.
Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа», що відповідає вимогам ВАК України.
Тези обсягом до 3 сторінок та статті, що не відповідають вимогам  журналу, будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Стаття повинна містити:
Текст має бути надрукований на стандартному аркуші (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5,
поля: ліві – 3 см, праві – 1 см, верхні і нижні – 2 см.
Стаття повинна бути завізована керівником установи і з підписами всіх співавторів.
Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл - перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.
Від одного автора приймається не більш 2 робіт.
Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2018 року в оргкомітет конференції за адресою:

ДУ « Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України»
Вʹїзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61018, Україна, Оргметодвідділ

або на електронну адресу: conference-ionx@i.ua 

Телефони для довідок:
(057) 349-41-39, 349-41-05 або +380503025657 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів переказувати на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна)

Матеріали доповідей, включених в програму конференції, що надійшли після вказаного терміну, будуть надруковані в наступних номерах видань.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ