НАМН України


http://amnu.gov.ua/news/1/1092/konkurs-schodo-obrannya-chlen-v-naukovo-radi-nats-onalnogo-fondu-dosl-dzhen-ukra-ni/

Версія для друку / Оригінальна версія

Новини

Конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
Національний фонд досліджень України - державний цільовий фонд, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок. Статус фонду чітко окреслений статтею 49 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". 
Створений рішенням Уряду України 4 липня 2018 року.
Основні напрямки діяльності: Рішенням уряду визначено, що функцію наглядової ради фонду виконуватиме Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

16 липня 2018 р. рішенням Наукового комітету № 7 затверджено Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Відповідно до листа Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за підписом голови Комітету А. Білоуса розміщаємо Оголошення про конкурс з відповідними додатками (формами заяви, анкети, згоди кандидата на обробку персональних даних та вимогами до оформлення документів) і Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

 
Оголошення
 
Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – НФДУ) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від  16 липня 2018 р. № 7, оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ.
Функції Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень України виконує Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технології відповідно до статей 52, 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 
2. Склад Наукової ради Національного фонду досліджень України формується з учених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.
 
3. Члени Наукової ради НФДУ повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які оприлюднені на офіційних веб-сайтах Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ, закладів вищої освіти, громадських наукових організацій, у ЗМІ, мережі Facebook. Кваліфікаційні вимоги до членів Наукової ради викладені у додатку до Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ.
 
4. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукової ради особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є керівником або заступником керівника наукової установи (директором, заступником директора)  та/або закладу вищої освіти (ректором, проректором, а також директором інституту, заступником директора інституту, деканом, заступником декана); 
8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.
9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
 
Члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку, коли вони працюють в різних інститутах національного наукового центру), одному підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
  Члени Наукової ради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо)  наукової установи або закладу вищої освіти з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
5. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти:
- Національна академія наук України,
- національні галузеві академії наук,
- наукові установи, заклади вищої освіти,
- громадські наукові організації.
Самовисування кандидатів у члени Наукової ради НФДУ не допускається
 
6. Суб’єктам подання необхідно зазначати назву секції, в якій кандидат може представляти відповідний напрям:
 
  Секція природничих, технічних наук та математики; 
  Секція біології, медицини та аграрних наук; 
  Секція соціальних та гуманітарних наук. 
 
7. Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:
1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;
У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів «за», «проти» та «утримались».
2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
3) анкету кандидата;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
6) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.
8. Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.
Форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів, що затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету, викладені у додатках 1-4 до цього Оголошення.
 
9. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат. У випадку виявлення  недостовірних даних у поданих документах  відповідний кандидат не буде допущений до конкурсу.
 
10. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до Ідентифікаційного комітету (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.
 
11. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі –
 7 вересня 2018 року. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.
 
12. Протягом п’яти днів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.
Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу Ідентифікаційного комітету, зазначену в повідомленні. Ідентифікаційний комітет не розголошує зміст отриманих відгуків, за винятком тих випадків, коли таке розголошення вимагається чинним законодавством.
 
13. Результати конкурсу оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
 
14. Орієнтовна дата оприлюднення результатів конкурсу –
 17 вересня  2018 року.
 
15.  Документи в електронні формі, оформлені згідно з вимогами, вказаними в Додатку № 4, надсилаються на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 
 (E-mail: uasciencecops@gmail.com.) не пізніше 23 год. 59 хв. 7 вересня 2018 р. При відправці документів поштою, поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше цієї ж дати, а суб’єкти подання, що відправляли, мають контролювати, щоб їх відправлення було доставлене не пізніше, ніж за 5 діб після відправлення. У паперовому вигляді документи надсилаються на адресу: вул. Володимирська, 58, каб. 38, м. Київ-33, МСП, 01601, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича (Науковий комітет НРПРНТ - Ідентифікаційний комітет).
При порушенні цих вимог документи не приймаються.
 
16. E-mail для надання довідок щодо заповнення Анкети кандидата у члени Наукової ради НФДУ: uasciencecops@gmail.com., телефон  для довідок:    097 117 38 06.  
 
 
                                             Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
Голові Ідентифікаційного комітету щодо обрання членів Наукової ради НФДУ
_______________
 
______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою:
_____________________________________
_____________________________________
тел. ___________________
 
 
ЗАЯВА
кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
Прошу допустити мене до участі у конкурсі щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.
 
___________   ________________
(дата)   (підпис)
 
 
 


                                       Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
 
АНКЕТА
 кандидата у члени Наукової ради
 Національного фонду досліджень України
 
 1. Особиста інформація
Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою):
Прізвище та ім’я латиницею (всі варіанти написань, які використовувалися в публікаціях):
Дата і місце народження, громадянство:
Інтернет-адреса особистої веб-сторінки або профілю LinkedIn, Research Gate тощо (за наявності):
Адреса електронної пошти:
Контактні дані (тел. роб., тел. моб., skype тощо):
 
 1. Суб’єкт подання (ким номінується кандидат)
 2. Секція Наукової ради Національного фонду досліджень України, до якої подається кандидат
 3. Науковий профіль кандидата
галузі наукової експертизи кандидата (до 10 рядків тексту)
 1. Освіта та наукова кваліфікація
(У зворотньому хронологічному порядку) дані про отриману вищу освіту з зазначенням дат навчання, назв факультетів та закладів вищої освіти, отриманих освітніх кваліфікацій, спеціальностей і спеціалізацій.
Дані про наукові ступені з зазначенням дати присудження ступеня, спеціальності, назви закладу, де відбувався захист, назви дисертації, ПІБ наукового керівника (консультанта – за наявності).
Дані про вчені звання, з зазначенням дати присвоєння звання, повної назви закладу, що приймав відповідне рішення, за якою спеціальністю (кафедрою) присвоєне.
Надати копії відповідних документів.
 1. Поточна посада(и)
Посада за основним місцем роботи, за наявності – посади за іншими місцями роботи (робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати праці тощо), із зазначенням назви та юридичної адреси підприємства, установи, організації, структурного підрозділу.
 1. Попередні посади за весь період наукової діяльності
Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування підприємства, установи, організації, структурного підрозділу).
 1. Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проектах
Навести перелік основних наукових проектів, у яких кандидат брав участь протягом останніх 10 років (крім тих, що виконувалися  в межах базового бюджетного фінансування  наукової організації та/або  ЗВО за місцем роботи  кандидата).
Вказати окремо вітчизняні (фінансовані переважно українською стороною) і міжнародні (фінансовані переважно закордонними організаціями) проекти.
Вказувати назву проекту (наукової мережі, програми тощо) з зазначенням організації, що проводила або фінансувала конкурс, приблизного обсягу фінансування; вказати, протягом якого часу, в якій установі (підприємстві, організації) і в якому статусі (учасник, керівник, співкерівник тощо) брав участь кандидат.
(До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)
 1. Участь в експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів
Рік (період), організація, що проводила конкурс (конкурси), форма участі кандидата (рецензент, член експертної комісії, голова комісії, член журі тощо). (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)
 1. Наукові премії, нагороди, інші досягнення
Отримані наукові премії, персональні гранти або стипендії тощо: рік (період), якою організацією присуджені, у разі грантів на стажування вказати назву організації і структурного підрозділу, де відбувалося стажування. Інші особисті досягнення, пов’язані з науковою, організаційною або педагогічною діяльністю кандидата. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)
 1.  Публікаційна діяльність
Навести перелік (не більше 10) вибраних основних наукових праць з напряму наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат представлятиме у відповідній секції Наукової ради (статей, монографій або розділів у монографіях, патентів, авторських свідоцтв тощо) за останні 10 років, з наданням інтернет-посилань до резюме публікацій.
За наявності: вказати індекс цитування та індекс Гірша за Scopus та Web of Science (у випадку соціогуманітарних спеціальностей, якщо відсутні показники за цими наукометричними базами, вказати відповідні дані за пошуковою системою Google Scholar), вказати посилання на публікаційні профілі кандидата (Scopus ID, Researcher ID  (або ORCID),  Google Scholar).
 1. Винахідницька та інноваційна діяльність (за наявності)
Загальна кількість патентів (авторських свідоцтв на винаходи), автором (співавтором) яких є кандидат. Навести перелік (не більше 10) вибраних основних патентів за останні 10 років. Участь в освоєнні (впровадженні) нових технологій або науково-технічних розробок: назва розробки, список основних співавторів, місце і умови реалізації, країна. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)
 1.  Консультативно-дорадча та експертна діяльність
Членство у наглядових, вчених, науково-технічних, науково-експертних радах, спеціалізованих радах з захисту дисертацій (зазначити назву та місце розташування організації), у відомчих або урядових комітетах, комісіях (зазначити назву та місце розташування організації, роль комітету та основні обов’язки кандидата), радах фондів (в тому числі недержавних), інших консультативно-дорадчих або експертних органах.
Членство у редакційних колегіях журналів, назва журналу, видавництво, країна; вказати, в яких наукометричних базах індексується журнал (за наявності).
Надати (за наявності) посилання на перелік членів редколегії журналу, де фігурує ім’я кандидата, на офіційному веб-сайті журналу.
Участь в організаційних або програмних комітетах конференцій, семінарів, форумів та інших  наукових заходів: назва заходу, ким проводився, рік, місце проведення, форма участі кандидата; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних заходів або прикласти скановані копії їхніх програм.
(До 1 сторінки тексту).
 1.  Участь у міжнародних конференціях.
Навести інформацію про участь у міжнародних конференціях з пленарними або запрошеними  доповідями за останні 10 років; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних конференцій або прикласти скановані  копії їхніх програм.
(До 1 сторінки тексту).
 1. Освітня діяльність та підготовка наукових кадрів
Викладання курсів (назва курсу, тривалість, де читається) за останні 10 років.  Доктори філософії (кандидати наук), доктори наук, підготовлені під керівництвом (консультуванням) кандидата за останні 10 років. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)
 1. Чому, на Вашу думку, Ви підходите для роботи в Науковій раді Національного фонду досліджень України (не більше півсторінки тексту)
 2. Якими, на Вашу думку, повинні бути основні напрями роботи Національного фонду досліджень України? Ваше бачення власної місії як члена Наукової ради (не більше півсторінки тексту).
 
 
 
     Прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                               (підпис)
                      (повністю)                                                  
 
«_____»___________ 2018 р.


 
                                   Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
(___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ____ № _________,
виданий ____________________________________________________________), 
 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь або керівництво міжнародними проектами;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 
___ ____________ 20__ р.                                                               _________________
                                                                                                                      (підпис)
                                     Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
 
 
Вимоги
щодо оформлення документів кандидата
у члени Наукової ради Національного фонду досліджень
 
Загальні вимоги
 
1. Документи на конкурс щодо кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень (далі – кандидат) подаються згідно з переліком, визначеним пунктом 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – перелік) та наведеним у пункті 7 Оголошення про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень.
2. Документи, згідно з переліком, складаються українською мовою та подаються паралельно у двох виглядах - паперовому і електронному.
В електронному вигляді кожний документ, передбачений переліком, подається в окремому файлі.
Кожен файл переліку нумерується відповідно до підпунктів пункту 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України та має містити вичерпну інформацію стосовно цього підпункту.
Всі файли зазначеного переліку надсилаються на електронну адресу у заархівованому в один *.zip файл вигляді (де * – назва папки, яка співпадає із набраним латиницею прізвищем кандидата та його ініціалами).
Документи, передбачені:
підпунктами 1, 2, 4 – 6 переліку документів щодо кандидата, зберігаються у форматі *.pdf (де * – назва файлу);
підпунктом 3 переліку документів щодо кандидата зберігаються одночасно у форматі *.pdf (де * – назва файлу) та у форматі *.doc (де * – назва файлу);
 
Пакет документів у електронному вигляді у  заархівованому файлі *.zip має складатися з  7 файлів.
3. Назва кожного файлу містить прізвище кандидата та його ініціали латиницею, а також скорочене зазначення мови складення документу «ua».
 
Далі наведено приклад назв файлів, що стосуються кандидата Коваль Інни Володимирівни.
 
Приклад 1 для назви файлу, який міститиме анкету кандидата (підпункт 3 переліку документів щодо кандидата), викладену українською мовою у форматі *.doc:
03_Koval_ІV_ua.doc
де 0 технічний знак, що ставиться перед номером підпункту, який складається з однієї цифри;
  3 номер підпункту переліку документів щодо кандидата, відповідно до підпунктів пункту 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України;
  Koval прізвище кандидата;
  IV ініціали кандидата;
  ua  мова викладення документу (українська).
 
 
Архів файлів  Koval_ІV.zip має містити такі  файли:
01_Koval_ІV_ua.pdf
02_Koval_ІV_ua.pdf
03_Koval_ІV_ua.doc
03_Koval_ІV_ua.pdf
04_Koval_ІV_ua. pdf
05_Koval_ІV_ua.pdf
06_Koval_ІV_ua.pdf
4. Для підготовки документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 14 друкарських пунктів.
 
Документи повинні мати такі поля (міліметрів):
30 – ліве;
15 – праве, верхнє та нижнє.
 
5. Розмір е-поштових вкладень сумарно не повинен перевищувати 9 Мбайт.
 
6. Копія паспорта кандидата (копії сторінок 1-2, 3-6 (при наявності відміток) та сторінки з позначкою про реєстрацію місця проживання).
 
 
 
7. Копії документів щодо кандидата, які подаються у паперовому вигляді, засвідчуються кандидатом особисто шляхом проставлення ним позначки «згідно з оригіналом» та його власного підпису.
 
8. Згода кандидата на обробку персональних даних у паперовому вигляді підписується особисто кандидатом.
9. Анкета кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень (Curriculum vitae) заповнюється в електронному вигляді у форматі *.doc та у форматі *.pdf (де * – назва файлу). Анкета кандидата у паперовому вигляді підписується особисто кандидатом.
 
10. У разі висунення декількох кандидатів, суб’єктом висунення формується окремий пакет документів по кожному з них.
11. Кожен пакет документів кандидата подається разом з реєстром документів, включених до нього, в упорядкованому (прошитому) стані з наскрізною нумерацією сторінок для подальшого користування та зберігання.
До кожного пакету документів докладається супровідний лист за формою, яка додається нижче.
 
12. У паперовому вигляді документи надсилаються на адресу: 
 вул. Володимирська, 58, каб. 38, м. Київ-33, МСП, 01601,
 Наукова бібліотека ім. М. Максимовича (Науковий комітет НРПРНТ - Ідентифікаційний комітет).
13. В електронному вигляді документи направляються на е-mail: uasciencecops@gmail.com.
 
__________________________________
 

 
    Додаток 
до Вимог щодо оформлення документів кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень
 
 
 
  Ідентифікаційний комітет
вул. Володимирська, 58, 
 каб. 38, м. Київ-33, 01601,
 
Про подання документів на конкурс
 
 
____________________________________________________________________ (суб’єкт  висунення)
подає на конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень, рішення про проведення якого прийнято Науковим комітетом як Ідентифікаційним комітетом на засіданні 16.07.2018 р. (протокол № 7), документи стосовно кандидата ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
(прізвище ім’я і по-батькові кандидата повністю) 
за напрямом (напрямами) наукової та науково-технічної діяльності ____________________________________________________________________
(згідно з пунктом 11 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень) 
 
Додаток: на _____ арк.
 
 
________________________________
 (посада особи, відповідальної за висунення кандидата)
__________
 (підпис)
______________________
 (П.І.Б)
___ _______________ 20__ р.
Виконавець (ПІБ), телефони (роб. та/або моб.) 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
 
Загальна частина
 
1. Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукова рада).
 
2. Склад Наукової ради формується з учених, які представляють наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі, а також досвід міжнародної наукової співпраці. Члени Наукової ради мають представляти широке коло напрямів  наукової і науково-технічної діяльності в Україні.
 
3. Члени Наукової ради обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет), функції якого виконує Наглядова рада НФДУ  і який керується тим, що склад Наукової ради має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.
 
4. Члени Наукової ради повинні:
відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукової ради (викладеним у додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Положення), які оприлюднюються на офіційних інтернет-сторінках Національної ради України з питань розвитку науки та технологій (далі – Національна рада) та Наукового комітету Національної ради;
 
виявляти здатність ефективно працювати в к.м.н.і, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукової ради, які забезпечуватимуть швидкий розвиток наукової та науково-технічної сфери в державі;
 
 
активно працювати в Науковій раді Національного фонду досліджень України, приділяти цьому значну частину свого часу й сил;
бути незалежними, об’єктивними, послідовними та толерантними, дотримуватися принципів наукової етики та запобігати конфлікту інтересів при проведенні оцінок і ухваленні рішень.
 
5. Члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку, коли вони працюють у різних інститутах національного наукового центру), одному підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти (ЗВО) та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Члени Наукової ради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо) наукової установи або ЗВО з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
6. Не може бути обрана членом Наукової ради особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є керівником або заступником керівника наукової установи (директором, заступником директора)  та/або ЗВО (ректором, проректором, а також  директором інституту, заступником директора інституту, деканом, заступником декана); 
8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.
9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
 
7. Персональний склад членів  Наукової ради, який затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Національної ради з питань розвитку науки і технологій, становить 30 осіб.
Строк повноважень кожного з членів Наукової ради не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукової ради, шляхом проведення чергового конкурсу, на якому члени Наукової ради обираються на вакантні місця строком на 4 роки з урахуванням їх пропорційного представництва в наукових радах секцій Національного фонду.
Члени Наукової ради не можуть виконувати свої обов’язки більш як два строки. 
 
Дострокове припинення повноважень члена Наукової ради відбувається за таких підстав:
виникнення випадків, передбачених пунктами 5 та 6 цього Положення;
припинення громадянства України;
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у зв’язку зі смертю;
відсутність на половині і більше засідань у разі, якщо член не брав (брала) участь у засіданнях (враховуючи дистанційні засідання) Наукової ради та/або засідань відповідної секції Наукової ради протягом одного року (за винятком випадку тривалого лікування). 
 
8. Конкурс щодо обрання членів Наукової ради (далі - конкурс) проводиться один раз на два роки з метою забезпечення оновлення її складу.
Тривалість конкурсу не може перевищувати 90 календарних днів. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення.  Датою закінчення  конкурсу вважається дата прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.
 
9. Право на висування кандидатур мають Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові організації.
Зазначені суб’єкти висувають вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію і довіру в науковому середовищі та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у додатку 1 до цього Положення.
Самовисування кандидатів у члени  Наукової ради не допускається.
 
10. У разі висунення кандидата кожен із суб’єктів подання  зазначає назву секції, в якій кандидат може представляти відповідний  напрям  наукової і науково-технічної діяльності  у Науковій раді.
 
11. Ідентифікаційний комітет визначає кількісний та персональний склад членів Наукової ради, який складається з членів наукових рад таких секцій НФДУ:
 
  секція природничих, технічних наук та математики – 14 членів;
  секція біології, медицини та аграрних наук – 9 членів;
  секція соціальних та гуманітарних наук – 7 членів.
На етапі проведення конкурсного відбору Ідентифікаційний комітет визначає персональний склад наукових рад кожної секції з урахуванням необхідності  збалансованого представництва в ньому всієї наукової спільноти, що має забезпечити виконання основного завдання НФДУ щодо грантової підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук,  а також прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
Під час формування складу Наукової ради Ідентифікаційним комітетом враховується інформація, отримана від суб’єктів подання, щодо напряму  наукової і науково-технічної діяльності, який можуть репрезентувати запропоновані ними кандидати.
 
 
Прийняття рішення та оголошення  про проведення конкурсу
 
12. Рішення про проведення конкурсу для визначення першого складу  Наукової ради приймається на засіданні Ідентифікаційного комітету не пізніше ніж через два тижні після затвердження  цього Положення.
 
Рішення про проведення наступних конкурсів приймає Ідентифікаційний комітет не пізніше ніж за шість місяців до завершення строку повноважень  відповідних членів Наукової ради.
 
13.  Ідентифікаційний комітет НФДУ приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі:
1) якщо, за підсумками конкурсу, наукова рада однієї чи більше секцій складається з меншої кількості членів, ніж це встановлено пунктом 11 цього Положення;
2) якщо вичерпаний список визначених на попередньому конкурсі осіб на заміщення достроково вибулих членів наукових рад однієї або більше секцій.
При цьому додатковий конкурс оголошується лише щодо обрання членів наукових рад відповідних секцій.
Додатковий конкурс щодо обрання або оновлення складу Наукової ради проводиться  так само, як і черговий.
 
14. Оголошення про проведення конкурсу (далі - оголошення) готує Ідентифікаційний комітет і воно  має містити:
загальні положення щодо конкурсу;
вичерпний перелік документів стосовно кандидата, що подаються суб’єктом подання;
форми заяви, анкети кандидата, яка, зокрема, містить основні дані щодо його/її наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої діяльності (Curriculum vitae) (далі - анкета кандидата), та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів;
кінцеву дату подання документів для участі у конкурсі;
термін проведення конкурсу, орієнтовну дату оприлюднення його результатів;
поштову та електронну адреси, за якими подаються документи;
номер телефону для довідок.
Оголошення підписується головою Ідентифікаційного комітету або його заступником (у разі відсутності голови Ідентифікаційного комітету) та  подається до Національної ради, яка забезпечує  оприлюднення оголошення на своїй офіційній інтернет-сторінці  протягом двох робочих днів з дня його отримання. Оголошення протягом двох робочих днів також оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.
Форми заяви, анкети кандидата та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом.
 
15. Документи на конкурс щодо кандидата подаються суб’єктом подання не пізніше кінцевої дати для подання  та на адреси, які зазначені в оголошенні. Перелік документів щодо кандидата включає:
1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;
У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів «за», «проти» та «утримались».
2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
3) анкету кандидата;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
6) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.
Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.
 
16. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат. У випадку виявлення  недостовірних даних у поданих документах  відповідний кандидат  не буде допущений до конкурсу.
 
17. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до Ідентифікаційного комітету заяву з власним підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.
 
18. Ідентифікаційний комітет після закінчення  терміну подання документів для участі у конкурсі формує перелік кандидатів до Наукової ради, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, та подає його до Національної ради для оприлюднення на  своїй офіційній інтернет-сторінці протягом двох робочих днів з дня отримання від Ідентифікаційного комітету. Перелік кандидатів протягом двох робочих днів також оприлюднюється на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.
Зазначений перелік має містити таку інформацію про кандидата:
1) прізвище, ім’я, по батькові та рік народження, суб’єкт подання, назва секції, яку  кандидат претендує репрезентувати  у Науковій раді;
2) основне місце роботи (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси),  посада на момент подання документів;
3) спеціальність за документом про вищу освіту, найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання.
 
19. Протягом п’яти днів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.
Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу Ідентифікаційного комітету, зазначену в повідомленні. Ідентифікаційний комітет не розголошує зміст отриманих відгуків, за винятком тих випадків, коли таке розголошення вимагається чинним законодавством.
 
Проведення конкурсного відбору кандидатів та оприлюднення персонального складу НР НФДУ
 
20. Ідентифікаційний комітет на закритому засіданні:
1) розглядає документи, подані кандидатами, з можливим проведенням експертних оцінок наукових і науково-організаційних здобутків кандидата та наведених ним публікацій;
2) у разі надходження відгуків фахівців щодо кандидатів бере їх до уваги;
3) проводить у разі необхідності та можливості співбесіди з кандидатами;
4) проводить у разі необхідності консультації з провідними вітчизняними та/або закордонними  науковими установами та організаціями та/або науковцями;
5) упорядковує списки кандидатів за секціями Наукової ради, на членство  в яких  претендують кандидати, беручи до уваги напрями їхньої наукової і науково-технічної діяльності та досвід роботи у цій сфері;
Ідентифікаційний комітет на відкритому засіданні за участю представників громадськості:
6)  проводить таємне рейтингове голосування за впорядкованим списком кандидатур до  кожної секції Наукової ради  та формує рейтинговий список кандидатів до  кожної секції (якщо два і більше кандидати до секції набрали однакову кількість голосів, проводиться додаткове обговорення та  відкрите голосування щодо них, за яким простою більшістю голосів встановлюється місце у рейтингу для  кожного з цих кандидатів); до рейтингового голосування не допускаються кандидати, що не відповідають встановленим цим Положенням кваліфікаційним вимогам, при цьому рішення про таку невідповідність повинно бути затверджене не менш як двома третинами голосів;
7) встановлює  впорядкований перелік різних спеціальностей (фахів), представники яких будуть обрані до  кожної з секцій  Наукової ради (близькі спеціальності можуть бути об’єднані в один фах), і на базі сформованого рейтингового списку кандидатів по кожній секції утворює рейтингові списки кандидатів та встановлює відповідні квоти представництва за кожним з цих фахів;
8) за першим  фахом до  першої секції Наукової ради, визначеної пунктом 11 цього Положення, з трійки  кандидатів з найвищим рейтингом шляхом таємного голосування двома третинами голосів свого загального складу обирає одного члена Наукової ради; при голосуванні кожний член Ідентифікаційного комітету може віддати свій голос за одного, двох, трьох кандидатів  або не підтримати жодного; якщо більше ніж один кандидат набрав достатню кількість голосів, переможцем стає той, хто набрав більшу кількість голосів; якщо двоє чи більше кандидатів набрали однакову, достатню  кількість  голосів,  або якщо жоден з трьох кандидатів не набрав достатньої кількості голосів, Ідентифікаційним комітетом проводиться додаткове обговорення та повторні голосування, доки не буде обрано члена Наукової ради;
9) до двох кандидатів, які не набрали достатньої кількості голосів, додає третього, який має найвищий рейтинг з-поміж решти кандидатів до цієї ж секції відповідно до фаху, з врахуванням вимог пункту 5 цього Положення, і для цієї трійки кандидатів повторює процедуру обрання члена Наукової ради, яка описана вище у підпункті 8;
10) повторює процедуру, зазначену у підпункті 9,  доки   не буде вичерпана квота представництва у Науковій раді за  відповідним фахом;
11) повторює  процедуру, описану в підпунктах 8-10, для решти фахів  першої секції  до обрання  остаточного персонального  складу  цієї секції;
12) проводить процедуру обрання членів Наукової ради  до другої та третьої секцій Наукової ради, що визначені пунктом 11 цього Положення,  за  алгоритмом, описаним вище у підпунктах 8-11;
13) після проведення всіх необхідних голосувань визначає остаточний персональний  склад  кожної  секції Наукової ради;
14) з-поміж кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, але не стали членами Наукової ради, визначає  персональний склад  претендентів на заміщення по кожній секції Наукової ради у випадку виникнення умов, передбачених пунктом 7; кількість претендентів на заміщення  в кожній секції, визначається кількістю спеціальностей (фахів), які було встановлено вище в підпункті 7; рейтинг кожного претендента на заміщення визначається   результатами голосування у підпункті 6.
 
Для виконання вимог пункту 7 цього Положення Ідентифікаційний комітет  під час обрання першого складу Наукової ради  визначає у кожній секції  кількість членів  із строком повноважень чотири роки та кількість членів  із строком повноважень  два  роки,  виходячи з рейтингового списку, сформованого вище в підпункті 6.
 
Для підрахунку голосів під час проведення процедури таємного голосування Ідентифікаційний комітет шляхом відкритого голосування обирає зі свого складу лічильну комісію у кількості 5 осіб. Персональний склад лічильної комісії має бути затверджений голосами не менше двох третин загального складу Ідентифікаційного комітету. За необхідності персональний склад лічильної комісії може оновлюватися протягом процедури обрання членів Наукової ради НФДУ за ініціативою не менше третини спискового складу Ідентифікаційного комітету. Члени лічильної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю обирають зі свого складу голову лічильної комісії, який/яка оголошує на засіданнях підсумки голосувань. За підсумками кожного таємного голосування складається окремий протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Протоколи засідань лічильних комісій разом з бюлетенями таємного голосування зберігаються у приміщенні Наукового комітету, а їхні копії долучаються до протоколу засідання Ідентифікаційного комітету щодо затвердження результатів конкурсного відбору.
 
21. Результати конкурсного відбору схвалюються Ідентифікаційним комітетом і фіксуються у протоколі засідання.  
 
22. Ідентифікаційний комітет після  обрання першого або оновленого складу Наукової ради протягом п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору подає до Національної ради перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, перелік кандидатів на заміщення  членів Наукової ради, та протокол засідання щодо схвалення результатів конкурсного відбору, та оприлюднює ці матеріали на інтернет-сторінці Наукового комітету Національної ради.
Національна рада забезпечує оприлюднення переліку осіб, обраних Ідентифікаційним комітетом до складу Наукової ради,  переліку кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради, та протоколу засідання щодо ухвалення результатів конкурсного відбору на офіційній інтернет-сторінці Національної ради протягом двох робочих днів з дня їх отримання від Ідентифікаційного комітету.
23. Перелік осіб, обраних до складу Наукової ради, повинен містити таку інформацію:
1) прізвище, ім’я, по батькові особи, суб’єкт подання;
2) найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання;
3) назва секції  Наукової ради, до складу якої особа обрана;
4) основне місце роботи особи (із зазначенням назви установи  або організації та  юридичної адреси) та посада на момент подання документів.
 
 
Порядок заміщення членів Наукової ради, які достроково
припинили повноваження
 
24. Заміщення членів Наукової ради, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Ідентифікаційного комітету, яке приймається не пізніше ніж через 30 календарних днів після отримання від голови Наукової ради звернення щодо необхідності внесення змін до складу Наукової ради у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена (членів) Наукової ради.
Членом відповідної секції  призначається той кандидат з переліку кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради, який є першим у переліку саме  до цієї секції. У випадку відмови кандидата стати членом Наукової ради призначається наступний зі згаданого вище переліку.
25. Строк повноважень призначеного члена  Наукової ради  з переліку   кандидатів на заміщення  членів  Наукової ради закінчується тоді, коли мав би закінчитися  строк повноважень заміщеного члена Наукової ради.

 
Додаток 1
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до кандидатів у члени Наукової ради НФДУ
 
Кожен кандидат до складу Наукової ради має відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 
1.    наявність українського громадянства, постійне проживання в Україні, вільне володіння державною мовою та  володіння англійською мовою на рівні, достатньому для опрацювання документів, пов’язаних з діяльністю НФДУ;
2.    перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні  підрозділи;
3.    наявність  наукового ступеня та  не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;
4.   висока наукова репутація,  наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або  науково-технічних здобутків у вигляді цитованих публікацій та/або впроваджених у виробництво  патентів (авторських свідоцтв), залежно від галузі науки та виду науково-технічної діяльності;
5. інтегрованим показником наявності здобутків  у науковій діяльності є кількість публікацій за останні 10 років у наукових виданнях, індексованих  наукометричними  базами Scopus та/або Web of Science (у випадку соціогуманітарних спеціальностей, коли неможливо встановити інтегрований показник наявності здобутків за цими наукометричними базами, застосовується пошукова система Google Scholar) та індекс Гірша за ними;
6.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науково-технічній  діяльності є  документальне підтвердження про впровадження у виробництво щонайменше двох патентів на винахід (авторських свідоцтв) кандидата та  виконання високотехнологічних проектів за останні 10 років;
7.    наявність досвіду участі або  керівництва міжнародними проектами та проведення експертизи таких  проектів. 
 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


 

GoodWeb