Перспективний шлях попередження розвитку хвороби Паркінсону

560

Хвороба Паркінсону – це хронічне нейродегенеративне вік-залежне захворювання, яке виникає практично непомітно, розвивається протягом років або навіть десятиліть. Основним механізмом захворювання являється прогресуюче пошкодження і загибель дофамінергічних нейронів у нігростріатній системи мозку. Хвороба загалом діагностується у осіб старших за 60 років при появі таких клінічних симптомів, як: тремор, скутість рухів, порушення координації рухів і мовлення. В цей період компенсаторні механізми мозку вже вичерпані. Кількість загиблих нейронів у нігростріатній системі мозку сягає 70 %. Існуюча фармакологічна терапія допомагає тимчасово стабілізувати стан хворого, проте призупинити процес нейродегенерації вона неспроможна. Тому на сьогоднішній день велика увага приділяється виявленню ранніх домоторних проявів захворювання.

У лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України” у дослідженні, які проведені на лабораторних тваринах з моделлю хвороби Паркінсону, показано, що адресна доставка біологічно-активних речовин (дофаміну) саме до тих нейронів, які потерпають при нігростріальній недостатності, усуває ранні прояви захворювання. Дослідники застосовували малі дози дофаміну шляхом інтраназального введення і показали, що при цьому його рівень в стріатумі головного мозку тварин підвищується. На фізіологічному рівні це проявлялося у покращенні процесів робочої памяті, сну, нюхової функції. Результати досліджень надруковані у вітчизняних журналах (Фізіологічний журнал, Український неврологічний журнал) і за кордоном (World Journal of Neuroscience) та захищені патентом на корисну модель.

Інформація надана ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України”