Підсумки діяльності НАМН України за 2016-2020 роки

3510

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЗА 2016-2020 РОКИ У ФОРМАТІ PDF.


АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ В НАМН УКРАЇНИ, ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ. ОЗНАЙОМИТИСЯ У ФОРМАТІ PDF.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПІДСУМКАМИ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ НАМН УКРАЇНИ ЗА 2016-2020 РОКИ У ФОРМАТІ PDF.

НОВИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ОКРЕМИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ. ОЗНАЙОМИТИСЯ У ФОРМАТІ PDF.


ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ ЗВІТОМ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛЕННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ ЗА 2016-2020 РОКИ У ФОРМАТІ PDF.

ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ ЗВІТОМ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ ЗА 2016-2020 РОКИ У ФОРМАТІ PDF.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРЕЗИДІЇ ТА БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАМН УКРАЇНИ ЗА 2016-2020 РОКИ У ФОРМАТІ PDF.