Проведення лекторію з питань біоетичної експертизи для молодих вчених закладів НАМН України

556

У грудні 2020 року постійнодіючий при НАМН України лекторій з питань біоетики та етичної експертизи наукових та клінічних досліджень спільно з Радою Молодих вчених при Президії НАМН України під керівництвом радника президента НАМН України доцента Анатолія Єгоренкова, започаткували цикл лекцій з біоетики для молодих вчених НАМН України.

12 грудня 2020 р. відбулася дистанційна лекція-вебінар з питань біоетики та етичної експертизи наукових і клінічних досліджень для молодих вчених НАМН України.

Тема лекції: Біостатистична модель як елемент оформлення “Протоколу дослідження” та етап проходження біоетичної експертизи.

Лектор — доцент Віталій Гур`янов (НМУ імені О.О. Богомольця).

Модератор заходу  – доцент Анатолій Єгоренков (радник Президента НАМН України з питань біоетики).

Слухачі заходу –  група молодих вчених, представники різних закладів НАМН України.

Під час першої частини заходу модератор – доцент Анатолій Єгоренков розповів слухачам про значення біостатистики для проходження етичної експертизи «Протоколу дослідження». У другій (основній) частині заходу лектором–доцентом Віталієм Гур’яновим було проведено ретельне обговорення процедури створення біостатистичної моделі на етапі планування біомедичного дослідження. У третій частині слухачам було озвучено інформацію про загальні принципи біоетики, що важливі під час проходження біоетичної експертизи. Ця інформація у вигляді відео-запису була люб’язно надана організаторам заходу відомим експертом у галузі біоетики професором Тетяною Мішаткіною (Республіка Білорусь, м. Мінськ).

На завершення лекції було проведено анкетування слухачів для виявлення актуальних питань та труднощів при використанні методів біостатистики молодими науковцями різних закладів НАМН України. Аналіз цих анкет допоможе організаторам лекторію у покращенні якості лекцій та наближенню їх змісту до практичних потреб наукової спільноти.

Інформацію надав радник президента НАМН України доцент Анатолій Єгоренков.


ЗНАЧЕННЯ БІОСТАТИСТИКИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ВЕБІНАР ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ»

Відбулося чергове онлайн-засідання школи-семінару з проблем фізики живого та біоетики на тему  «Значення біостатистики для медичних досліджень (основні поняття)». У ньому взяли участь деякі студенти-медики  першого курсу НМУ імені О.О. Богомольця спільно з молодими науковцями державних закладів НАМН України.

Основним лектором був доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я та кафедри медичної і біологічної фізики НМУ імені О. О. Богомольця  Віталій Гур’янов.  Модератором і другим лектором – доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Анатолій  Єгоренков.  Як організаторів було залучено представників Ради молодих вчених НАМН України.

Учасникам вебінару було також запропоновано прослухати інформацію  (у вигляді відео-запису) від професора  Тетяни Мішаткіної (м. Мінськ, Республіка Білорусь) стосовно важливого при проведенні медичного дослідження поняття «інформованої згоди». Такий склад учасників дав змогу студентам  НМУ імені О. О. Богомольця, присутнім на вебінарі,  відчути  важливі  методологічні аспекти медичної науки, яка ґрунтується на принципах доказової медицини, біоетики та методах статистичного аналізу.

Комплексний підхід дав змогу організаторам заходу показати студентам-медикам та молодим науковцям  взаємодію наукової  та гуманітарної  граней під час планування та проведення біомедичного дослідження. Під час вебінару було проведено анкетування для виявлення проблемних тем та питань стосовно  використання біостатистики  у медичному дослідженні. Учасники висловили подяку організаторам та лекторові за проведення вебінару та його зміст.

Джерело: НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ