Резолюція науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії»

312

Науково – практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження професора Горовенка Григорія Гавриловича. (м. Київ, 3 лютого 2014 року)
 
Туберкульоз досі не подоланий у жодній країні світу. Ця недуга залишається однією із найактуальніших в Україні. Незважаючи на те, що з 2006 р. наступив етап стабілізації епідемії туберкульозу в Україні, він є найчастішою причиною смерті в структурі смертності від усіх інфекційних та паразитарних хвороб.

Ситуація з неспецифічними хворобами легень хоча поступово поліпшується, але залишається складною та потребує подальшого розвитку.

Своєчасне застосування фтизіохірургічних втручань у хворих на неефективно лікований туберкульоз і застосування торакальних хірургічних втручань у хворих на гнійно-запальні захворювання легень і плеври дозволяє збільшити ефективність лікування цих хворих на 14,0–20,0 %.

У витоків хірургічного лікування хворих на туберкульоз і на неспецифічні захворювання легень в Україні стояв Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Горовенко Григорій Гаврилович, якому 3 лютого 2014 року виповнилося 100 років з дня народження і 28 років з дня пам’яті.

Г.Г.Горовенко (3.02.1914 – 11.10.1986) – видатний український вчений, вчений світового рівня, військовий хірург, торакальний хірург, клініцист, педагог, громадський діяч, організатор торакальної хірургії в Україні, прихильник інтеграції фтизіатрії та пульмонології. Він тривалий час був головним лікарем, а потім заступником директора з наукової роботи Київського НДІ туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Ф.Г.Яновського (нині – ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України"), очолював відділення хірургічного лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань легень, який включав два хірургічні відділи, операційний і анестезіолого-реанімаційні блоки.

Як заступник директора інституту і Головний торакальний хірург Міністерства охорони здоров’я УРСР Г.Г.Горовенко поєднував наукову, практичну і організаційну роботу з питань хірургічної фтизіопульмонології.

Г.Г.Горовенко воістину корифей світової та вітчизняної наукової медицини і фтизіохірургії, один із засновників знаменитої Київської школи торакальних хірургів.
Нині в Україні складна ситуація із хірургічним лікуванням хворих на туберкульоз. Вона зумовлена численними соціально-економічними та медичними факторами – зниженням рівня життя населення та значною кількістю відмов від хірургічного лікування, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Зважаючи на викладене, учасники науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії», присвяченої 100-річчю з дня народження професора Горовенка Григорія Гавриловича
 
ВИРІШИЛИ:
 
1. Звернутися до директора ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України", щоб:
1.1. Заснувати щорічну Премію імені професора Г.Г.Горовенка для молодих вчених за наукові й практичні досягнення в галузі фтизіохірургії.
1.2. Запровадити щорічні інститутські Горовенківські читання, приурочені до дня народження професора Г.Г.Горовенка, із запрошенням на них фахівців України.
2. Головним лікарям протитуберкульозних диспансерів АР Крим обласних, Київського та Севастопольського міських:
2.1. Вважати фтизіохірургічне лікування своїм найпершим пріоритетом.
2.2. Привести фтизіохірургічні відділення протитуберкульозних диспансерів до чинних норм інфекційного контролю.
2.3. Поліпшити оснащеність фтизіохірургічних відділень необхідним анестезіолого-реанімаційним та хірургічним обладнанням, інструментами, перев’язочним та шовним матеріалом, медикаментами та дезінфекційними засобами.
2.4. Відновити практику консультацій фтизіохірургами хворих протягом всього основного курсу їх антимікобактеріальної терапії.
2.5. Провести науково обґрунтовану реорганізацію, реструктуризацію та реформування фтизіохірургічних відділень
3. Завідувачам фтизіохірургічних відділень протитуберкульозних диспансерів АР Крим обласних, Київського та Севастопольського міських:
3.1. Збільшувати хірургічну активність щодо лікування хворих на туберкульоз легень.
3.2. Інтенсивніше впроваджувати нові методи хірургічного лікування хворих на туберкульоз, їх анестезіолого-реанімаційного забезпечення та ведення перед- та післяопераційного періодів.
3.3. Постійно підвищувати кваліфікацію фтизіохірургів.
3.4. Сприяти реорганізації, реструктуризації та реформуванню фтизіохірургічних відділень.
3.5. Ширше застосовувати санаторно-курортну реабілітацію оперованих хворих внаслідок туберкульозу легень.
4. Інтенсифікувати підвищення кваліфікації хірургів шляхом їх направлення на стажування (на робочі місця) у провідні фтизіохірургічні відділення нашої держави.
5. Наступні інститутські Горовенківські читання, приурочені до дня народження професора Горовенка Григорія Гавриловича, провести 3 лютого 2015 року.
 
Одноголосно схвалено учасниками науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії», присвяченої 100-річчю з дня народження професора Горовенка Григорія Гавриловича (м. Київ, 3 лютого 2014 року)