Звіт

1806

про роботу Комітету з біоетики
при Президії Національної Академії Медичних Наук України
за 2014 рік


Як і в попередні роки основним завданням в роботі Комітету з біоетики при Президії НАМН України була координація заходів по впровадженню етичних принципів в діяльність наукових установ та лікувальних закладів НАМН України.

У звітному році основна увага та зусилля Комітету і надалі були скеровані на контроль за дотриманням етичних стандартів в наукових дослідженнях з залученням людини, а також на виконання Наказу МОЗ України № 523 від 12.07.2012 р. про “Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань” та згідно нової редакції Типового положення про Комісії з питань етики. В Установах НАМН України у звітному році значна робота була скерована на впровадження та реалізацію зазначених документів, згідно з якими у 2014 році проводилась експертиза протоколів міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань нових лікарських засобів. 

Завантажити (57 Кб )