Журнал Національної академії медичних наук України

10467

«Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» публікує статті проблемного характеру, наукові огляди найважливіших досягнень в основних розділах медичної науки, матеріали сесій НАМН України, короткі повідомлення про оригінальні і ніде ще не надруковані дослідження у галузі експериментальної, клінічної та профілактичної медицини. Категорії читачів: науковці, лікарі, студенти медико-біологічного профілю.