КОРКУШКО Олег Васильович

2759

Народився 19.02.1929 р., академік Національної академії медичних  наук України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю “терапія”, член-кореспондент НАН України (1992), доктор медичних наук (1969), професор (1971), Заслужений діяч науки України (1991), лауреат Державних премій України (1984, 1997, 2003), лауреат премії ім. С.П. Боткіна РАМН (1994), лауреат премії ім. М.Д.Стражеска НАН України (1995),  лауреат премії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2010), завідувач відділення клінічної фізіолології та патології внутрішніх органів ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (з 1978).


Відомий учений-терапевт, один з провідних фахівців в галузі клінічної геронтології та геріатрії, клінічної фізіології. Основні напрямки наукової діяльності: клініко-фізіологічні дослідження механізмів старіння людини, вивчення особливостей етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики основних захворювань внутрішніх органів, серцево-судинної системи у людей похилого віку та передчасного старіння людини; розробка профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання передчасному старінню, дослідження особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у людей похилого віку.

Автор 830 друкованих наукових праць, 17 монографій, 23 авторських свідоцтва. Підготував 18 докторів та 72 кандидати наук.

Президент української асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення», член Президії правління українського наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів, член правління українського наукового кардіологічного товариства, почесний член товариств геронтологів Німеччини та Болгарії, головний редактор журналу «Кровообіг та гемостаз», член редакційних рад геронтологічних журналів ряду країн, член спеціалізованої вченої ради при ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»..

Основні наукові праці: „Клінічна кардіологія в геріатрії” (1980); „ Гіпоксія і старіння” (1980); „Атеросклероз і вік” ( 1982); „Серцево-судинна система та вік” (1983); „ Неспецифічні захворювання легенів в геріатрічній практиці” (1984); „ Система згортання крові при старінні” (1988); „Геріатрія в терапевтичній практиці” (1993); „Аналіз варіабельності ритму серця в клінічній практиці (вікові аспекти)” (2002); „Пептидні препарати тимуса та епіфіза в профілактиці прискоренного старіння” (2002); „Пінеальна залоза: шляхи корекції при старінні” (2006); “Тромбоцити: фізіологія, морфологія, вікові та патологічні особливості, антитромбоцитарна терапія” (2011), “Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму” (2015).


Служб.: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”. Тел.: (+380) 44 430-41-57.