КУЗНЕЦОВА Світлана Михайлівна

1474
Народилася 29.01.1941 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2011 року за спеціальністю «неврологія, цереброваскулярна патологія»; доктор медичних наук (1989 р.), професор (2000 р.), заслужений лікар АР Крим (2006 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), лікар вищої категорії, завідувач відділом судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (1992 р.).


С.М. Кузнецова – відомий вчений-невролог з високопрофесійною та загальноосвітньою ерудицією. Широкий спектр її наукових інтересів включає вивчення регіонально-етнічних аспектів старіння ЦНС та формування цереброваскулярних захворювань, аналіз вікових, патогенетичних механізмів реорганізації функціонального стану мозку у хворих на інсульт, визначення ролі генетичних факторів в патогенезі інсульту, розробка та впровадження в практику реабілітаційних комплексів для хворих на інсульт. На основі результатів епідеміологічних обстежень обґрунтовано положення про регіонально-етнічні особливості старіння та формування цереброваскулярних захворювань. Комплексні клініко-неврологічні, електрофізіологічні та цитогенетичні обстеження осіб з різною спадковою схильністю до інсульту дозволили виділити конституціональні типи біоелектричної активності головного мозку та варіанти хромосомного поліморфізму у осіб з високим ризиком розвитку інсульту. Встановлені вікові, патогенетичні та півкульні особливості реорганізації метаболізму, церебральної гемодинаміки, електрогенезу мозку та їх взаємин у хворих на інсульт та з урахуванням цих особливостей розроблені реабілітаційні комплекси, які включають сучасні технології. На основі результатів комплексного аналізу впливу великої кількості препаратів на церебральну гемодинаміку, метаболізм, біоелектричну активність головного мозку у хворих, які перенесли ішемічний інсульт, обґрунтовано положення про півкульну нейрофармакологію.
 
Автор 375 наукових праць, серед яких 3 монографії. Підготувала 3 доктори та 13 кандидатів наук.
 
Директор Українського геріатричного реабілітаційного центру, член президії Міжнародній асоціації організацій в галузі неврології та нейронаук, голова Асоціації кардіоневрологів України, віце-президент Медичного технологічного об’єднання «Інсульт» в рамках міжнародного фонду реабілітації інвалідів імені Св. Пантелеймона, експерт комісії з вікових аспектів застосування лікарських засобів Державного експертного центру України, член редколегій 6 фахових журналів.
 
Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»
 
Основні наукові праці: «Долгожители» (1991), «Региональные особенности старения и распространение возрастной сосудистой патологии на Украине» (1995), «Факторы риска и профилактика инсульта» (1998), «Возрастные аспекты реабилитации постинсультных больных» (2006), «Атеротромботический и кардиоэмболический инсульт (восстановительный период)» (2011).


Служб.: 04114, м. Київ , вул. Вишгородська, 67. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», тел.: (044) 430 40 27, факс (044) 430 40 27, e-mail: stroke.rehabilitation@ukr.net .