Про офіс реформ

Офіс реформ Національної академії медичних наук України – це консультативно-дорадчий орган, який створено для ефективного впровадження медичної реформи в установах підпорядкованих НАМН України.

Офіс реформ очолює Голова, який призначається Президією НАМН України. До складу Офісу реформ також входять висококваліфіковані науковці та експерти у сфері охорони здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій, інших непідприємницьких товариств і установ, а також представники державних органів та органів місцевого самоврядування.

Основні завдання Офісу реформ:

  • розробка пропозицій для НАМН України щодо стратегії розвитку системи охорони здоров’я України з метою подання їх до парламенту, Президента України та уряду;
  • підготовка рекомендацій для НАМН України щодо співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами вищої медичної освіти та закладами охорони здоров’я;
  • організаційна, юридична, стратегічна підтримка інститутів НАМН України;
  • допомога та підтримка НАМН України в одержані міжнародних грантів для розвитку медичної науки;
  • юридичний та консультативний супровід інвестиційних та інших проєктів;
  • формування стратегії розвитку медичного та оздоровчого туризму;
  • міжнародна співпраця з метою розвитку медичної науки України.

Facebook: https://www.facebook.com/ReformOfficeNAMSU