ЗЕРБІНО Дмитро Деонісович

4352

 10.03.1926 – 16.12. 2023рр., академік Національної академії медичних наук України,  обраний 04.10.2002 р. за  спеціальністю “патологічна анатомія”, член-кореспондент НАН України (1991), член міжнародної Академії патології (США) (1992),  академік Української Екологічної Академії наук (1993), доктор медичних наук (1966.), професор (1967), Заслужений діяч науки і техніки України (1988), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), завідувач кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту (1967 – 2000),  директор Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (1996 – 2016), директор Музею хвороб людини ЛНМУ (музей має статус національного надбання) (з 2016).


Висококваліфікований фахівець, один з провідних учених в галузі патологічної анатомії. Дав обгрунтування теорії недостатності лімфообігу, висунув оригінальну концепцію про роль екологічних факторів (ксенобіотиків) в етіології ряду набутих неатеросклеротичних уражень кровоносних судин.

Основні напрями наукової діяльності: патоморфологія лімфатичної системи; дисеміноване внутрішньо-судинне згортання (ДВС) крові; васкуліти і ангіопатії; екологічна патологія людини; етіологія та морфогенез артеріосклерозу; проблеми науки, наукової творчості, наукових шкіл.

Створив наукову школу із проблем патології серцево-судинної системи.

Автор 685 наукових праць, серед них – 9 монографій, 2 патенти, 8 авторських свідоцтв. Підготував 20 докторів і 58 кандидатів наук. Створив наукову школу із серцево-судинної патології.

Член редколегій  ряду провідних журналів України, Польщі, Росії: «Архив патологии/Arkhiv patologii»; «Мистецтво лікування. Искусство врачевания»; «Патологія»; «Практична  ангіологія»; «Серце і судини»; «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»; «Український кардіологічний журнал»; «Український медичний часопис»; «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром»; «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія»; «Polish Journal of Pathology»;  «Acta Medica Leopolіеnsia»; «Львівський клінічний вісник»; «Медицина залізничного транспорту».

Віце-президент Асоціації патологів України (з 1994).

Основні наукові праці: “Загальна патологія лімфатичної системи” (1974); ” Васкуліти і ангіопатії “(1977); ” Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові” (1989); “Антропогенні екологічні катастрофи ” (1991); “Наукова школа як феномен” (1994); “Чернівецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання? (Нариси з епідеміології, клініки, етіології. Версії виникнення, документи)” (1998); “Наукова школа: лідер і учні (нова концепція) “(2001); “Хвороби нирок. Атлас макропатології та мікропатології”(2004); “Екологічні катастрофи в світі та в Україні” (2005), «Талотоксикози» (2012); «Экологические катастрофы: вина человека» (2015); «Судинна патологія нирок» (2015); «Экологическая патология: проблема превентивной медицины. Концепция первичной профилактики» (2016); «Патоморфологія та гістологія: атлас» (2016); «Школа науки» (2016).