Про РМВ

Рада молодих вчених Національної академії медичних наук України є колегіальним виборним дорадчим органом НАМН України, яка створена відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та об’єднує молодих вчених установ НАМН України та, за бажанням, установ Національної академії наук України (далі – НАН України), що мають медико-біологічне спрямування та вищих навчальних закладів медичного спрямування. Положення про Раду молодих вчених НАМН України затверджується Президією НАМН України.

Одним з основних пунктів у діяльності НАМН України є сприяння та підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, сприяння залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проектів тощо.

Молоді учені – це потужна інтелектуальна сила, яка будує наукове майбутнє української медичної науки.

НАМН України активно підтримує молодих науковців у прагненні об’єднатися заради активного розвитку молодіжного наукового руху.

Спираючись на європейське бачення і підходи до наукової кар’єри та наукової політики, Рада молодих вчених при НАМН будує та зміцнює свою експертно-дорадчу діяльність та працює задля ефективних трансформацій у системі медичної науки України.