Договори про медичне обслуговування населення між НАМНУ та Державними установами НАМНУ

Договори за 2023 рік

Договір № 27/1 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 29/3 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 28/2 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 30/4 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 31/5 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 33/7 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 32/6 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договір № 34/8 від 9 березня 2023 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Договори за 2022 рік

Додаткова Угода 11/15 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 1/14 від 25.06.2021 р.

Договір № 19/1 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Додаткова Угода № 14/2 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 4/1 від 25.06.2021 р. 

Договір № 21/3 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Додаткова Угода №18/2 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 8/269 від 25.06.2021 р.

Договір № 20/2 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Додаткова Угода №15/02 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України,№ 5/01П від 25.06.2021 р.

Договір № 22/4 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Додаткова Угода 12/02 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 2/01 від 25.06.2021 р.

Договір № 23/5 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Додаткова Угода № 17/88 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 7/1 від 25.06.2021 р.

Договір № 25/7 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Додаткова Угода № 16/36 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 6/35 від 25.06.2021 р.

Договір № 24/6 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Додаткова Угода№13/1 від 28 лютого 2022 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, № 3/1 від 25.06.2021 р.

Договір № 26/8 від 1 вересня 2022 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Додаткові угоди за 2021 р.

Додаткова угода 15/02 до договору про медичне обслуговування населення № 5/01П від 25.06.2021 р.

Додаткова угода 12/02 до договору про медичне обслуговування населення № 2/01 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода 10/03 до договору про медичне обслуговування населення № 2/01 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода 11/15 до договору про медичне обслуговування населення № 1/14 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода 16/36 до договору про медичне обслуговування населення № 6/35 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода  № 13/1 до договору про медичне обслуговування населення № 3/1 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода  № 14/2 до договору про медичне обслуговування населення № 4/1 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода  № 17/88 до договору про медичне обслуговування населення № 7/1 від 25.06.2021 р.

Додаткова угода № 18/2 до договору про медичне обслуговування населення № 8/269 від 25.06.2021 р.

Договори за 2021 рік

Договір № 1/14 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Додаткова Угода № 9/20 від 30 липня 2021 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України № 1/14 від 25.06.2021 р.

Договір № 2/01 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Договір № 3/1 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Договір № 4/1 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Додаткова Угода № 10/1 від 06 серпня 2021 року до договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України № 4/1 від 25.06.2021 р.

Договір № 5/01 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Договір № 6/35 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Договір № 7/1 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

Договір № 8/269 від 25.06.2021 про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України


Договори за 2020 рік

Договір № 01 пп від 04 березня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.

Договір № 02 пп від 04 березня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України».

Договір № 03 пп від 25 лютого 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 04 пп від 02 січня 2020 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України».


Договори за 2019 рік

Договір № 02 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України».

Договір № 03 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 04 пп від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Договір від 08 січня 2019 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.


Договори за 2018 рік

Договір № 02 П від 30 травня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України».

Договір № 03 П від 30 травня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».

Договір № 01/18 П від 09 січня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.

Договір № 04/18 від 02 січня 2018 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Договори за 2017 рік

Договір № 1П/01 П від 23 жовтня 2017 року про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.