Звіт НАМН України

БЮДЖЕТНІ ЗАПИТИ НА 2024-2026 РОКИ

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561040

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561060

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561090

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561160

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561180

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна). КПКВК 6561190

Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Форма БЗ-1 (загальна). КВКВК 656

____________________________________________

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561190 на 2023 рік

Наказ № 35 Про затвердження паспорта бюджетної програми КПКВК 6561190 на 2023 рік від 30.05.2023 р.

Аркуш погодження проекту паспорта бюджетної програми на 2023 рік Національної академії медичних наук України за КПКВК 6561190

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561160 на 2023 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561090 на 2023 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561060 на 2023 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561040 на 2023 рік


Звіт про виконання бюджетних програм Національної академії медичних наук України за 2022 рік

Звіт про виконання бюджетних програм НАМН України за 2021 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561190 на 2022 р.

Наказ НАМН України № 35 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 piк від 07.04.2022 р.

Аркуш погодження проекту паспорта бюджетної програми на 2022 р. НАМНУ за КПКВК 6561190


Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561060 на 2022 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561090 на 2022 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК ДБ 6561040 на 2022 рік

Бюджетний запит 6561160 на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2. (Уточнений)

Бюджетний запит 6561090 на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2. (Уточнений)

Бюджетний запит 6561060 на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2. (Уточнений)

Бюджетний запит 6561040 на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2. (Уточнений)

Бюджетний запит на 2022 рік додатковий, Форма 2022-3, п-1-2.1 (Уточнений)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки загальний (Форма 2022-1) (Уточнений)

Бюджетний запит 6561190 на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2 (Уточнений)

Бюджетний запит на 2023-2024 роки додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2. (Уточнений)

Паспорт бюджетної програми 6561200 на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми 6561190 на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми 6561840 на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми 6561880 на 2021 рік


РІЧНИЙ ЗВІТ НАМНУ ЗА 2020 Р.

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

Довідка про використання іноземних грантів за 2020 рік.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року за спеціальним фондом

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на 01.01.2021

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 січня 2021 року (6561118)

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 січня 2021 року

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01.01.2021 (6561040)

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 січня 2021 (6561060)

Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) за спеціальним фондом на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561060 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561040 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561040 за спеціальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561060 за спеціальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561160 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561090 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561180 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561160 за спеціальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561180 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 6561830 за загальним фондом

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року за загальним фондом 6561850

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року за загальним фондом (6561840)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року за загальним фондом

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік 6561040

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік 6561060

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік 6561090

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік 6561160

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік 6561040

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік 6561060

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік 6561090

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік 6561160

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561040

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561060

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561090

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561160

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561830

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік 6561840

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Пояснювальна записка за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік 


Інформація НАМНУ про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року.   

Паспорт бюджетної програми 6561040 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561090 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561160 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561180 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561820 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561830 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561870 на 2021

Паспорт бюджетної програми 6561060 на 2021

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561040 за 2020 рік

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561060 за 2020 рік

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561090 за 2020 рік

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561160 за 2020 рік

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561830 за 2020 рік

Результат оцінки ефективності бюджетної програми 6561840 за 2020 рік

Звіт про віконання паспортів бюджетних програм на 2020 рік.

Звіт про виконання бюджетних програм Національної академії медичних наук України за 2020 р.

Бюджетні запити на 2021-2023 роки


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, ФОРМА 2021-3, П 2.2
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (ФОРМА 2021-1)  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ФОРМА 2021-2 КПКВП 6561040
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 ДОДАТКОВИЙ,ФОРМА 2021-3 П.1-2.1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК 6561090
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК 6561160
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК6561190
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК 6561830
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК 6561840
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2 КПКВК 6561060

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561040 станом на 1 січня 2020 р. Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання.  

________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561060 станом на 1 січня 2020 р. Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України.  

_____________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561090 станом на 1 січня 2020 р. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України.

_____________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561160 станом на 1 січня 2020 р. Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

_____________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561180 станом на 1 січня 2020 р. Реалізація державного інвестеційного проекту “Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України” по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом’янську районі м. Києва”.

_____________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561820 станом на 1 січня 2020 року. Реалізація державного інвестиційного проекту “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання”.

______________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561830 станом на 1 січня 2020 року. Реалізація державного інвестеційного проекту “Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)”

______________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561840 станом на 1 січня 2020 року. Реалізація державного інвестеційного проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ”.

______________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561850 станом на 1 січня 2020 року. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об’єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук України.

______________________________________________________

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 6561860 станом на 1 січня 2020 р. Реалізація державного інвестиційного проекту “Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації” у складі Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України” за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32″.

Звіт про виконання бюджетних програм НАМН України за 2019 рік

Завантажити Звіт про виконання бюджетних програм НАМН України 0,047 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561040 на 2020 рік

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561830 на 2020 рік

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561060 на 2020 року

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561160 на 2020 рік

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561840 на 2020 рік

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Паспорт бюджетної програми 6561090 на 2020 рік

Завантажити Звіт про виконання паспорта 0,352 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561040 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,487 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561060 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,368 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561090 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,235 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561160 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,354 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561830 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,186 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561840 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,202 Мб  

Звіт про виконання паспорта 6561860 бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Завантажити 0,163 Мб  

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік 6561040

Завантажити 0,137 Мб  

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік 6561060

Завантажити 0,126 Мб  

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік 6561090

Завантажити 0,204 Мб  

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік 6561160

Завантажити 0,272 Мб  

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік Національної академії медичних наук України за КПКВК 6561160

Завантажити 0,142 Мб  

Звіт про виконання бюджетних програм Національної академії медичних наук України за 2017 рік

Завантажити 0,168 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561060 на 2018 рік

Завантажити 0,92 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561090 на 2018 рік

Завантажити 0,6 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561040 на 2018 рік

Завантажити 0,9 Мб  

Зміни до паспорта бюджетних програм 6561040, 6561090 на 2017 рік

Завантажити 1,9 Мб  

Зміни до паспорта бюджетної програми 6561060 на 2017 рік

Завантажити 1,2 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561160 на 2017 рік

Завантажити 0,9 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561820 на 2017 рік

Завантажити 0,7 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561830 на 2017 рік

Завантажити 0,6 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561840 на 2017 рік

Завантажити 0,4 Мб  

Річний звіт НАМНУ за 2016 рік

Завантажити 0,1 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561090 на 2017 рік

Завантажити 0,6 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561060 на 2017 рік

Завантажити 1,0 Мб  

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6561040, 6561090 на 2017 рік

Завантажити 0,8 Мб  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (6561820)

Завантажити 0,8 Мб  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (6561040)

Завантажити 1,0 Мб  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (6561060)

Завантажити 0,9 Мб  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (6561090)

Завантажити 0,4 Мб  

Додаток до листа НАМНУ від 16 лютого 2017 року № 1-06/332

Завантажити 1,1 Мб  

Лист про надання звіту про стан реалізації державних інвестиційних проектів № 1-06/367 від 22.02.2017

Завантажити 1,7 Мб  

Бюджетний запит на 2017-2019 роки загальний (Форма 2017-1)

Завантажити 0,3 Мб  

Бюджетний запит на 2017-2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

Завантажити 0,8 Мб 2,8 Мб 2,5 Мб 1,6 Мб  

Бюджетний запит на 2018-2019 роки додатковий (Форма 2017-3, п 2.2._2018-2019)

Завантажити 0,9 Мб  

Бюджетний запит на 2017 рік додатковий (Форма 2017-3, п 1-2.1)

Завантажити 1,1 Мб  

Зміни до паспорта бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561060

Завантажити 1,03 Мб

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561040 та 6561090

Завантажити 1,7 Мб

Наказ № 57/578 від 04.07.2016 про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561820

Завантажити 0,27 Мб

 

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом 1 січня на 2016

Завантажити 0,08 Мб

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561090

Завантажити 0,08 Мб

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом 1 січня на 2016

Завантажити 1,2 Мб

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561040

Завантажити 0,33 Мб

Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561040, КПКВК 6561090

Завантажити 0,46 Мб

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом 1 січня на 2016

Завантажити 0,16 Мб

 

Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561060

Завантажити 0,96 Мб

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом 1 січня на 2016

Завантажити 0,07 Мб

Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік КПКВК 6561810

Завантажити 0,5 Мб

Річний звіт за 2015 рік

Завантажити 0,05 Мб

 

Бюджетний запит на 2016-2018 роки загальний форма 2016-1

Завантажити 0,2 Мб

 

Бюджетний запит на 2016-2018 роки індивідуальний форма 2016-2

Завантажити 0,8 Мб

 

Бюджетний запит на 2016 рік додатковий форма 2016-3 п 1-2.1

Завантажити 0,7 Мб

 

Бюджетний запит на 2016-2018 роки індивідуальний форма 2016-2 КПКВК6561090

Завантажити 1,1 Мб

 

Бюджетний запит на 2017-2018 роки додатковий 6561040 форма 2016-3, пп 2.2

Завантажити 0,62 Мб

 

Наказ про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік КПКВК 6561040

Завантажити 0,13 Мб

 

Бюджетний запит на 2016-2018 роки індивідуальний форма 2016-2 КПКВК6561060

Завантажити 1,9 Мб

 

Наказ про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік КПКВК 6561060

Завантажити 0,1 Мб

 

Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми 6561810

Завантажити 0,1 Мб

 

Бюджетний запит на 2016-2018 роки індивідуальний форма 2016-3 КПКВК6561040

Завантажити 2,2 Мб

 

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік зі змінами КПКВК6561090

Завантажити 0,3 Мб

 

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік зі змінами КПКВК6561040

Завантажити 0,8 Мб

 

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік зі змінами КПКВК6561060

Завантажити 0,7 Мб

 

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік КПКВК6561810

Завантажити 0,3 Мб

 

Зміни до паспортів бюджетних програм на 2015 рік від 27.10.15

Завантажити 1,12 Мб

Зміни до паспортів бюджетних програм на 2015 рік від 22.09.15

Завантажити 1,05 Мб

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

Завантажити 5443,51 Кб

Інформація

про бюджет за бюджетними програмами та в розрізі відповідальних виконавців, згідно з п.3.2. Вимог до публічного
представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації
Національна академія медичних наук України

за 2014 рік

 

Завантажити 56 Kb

ЗВІТ Національної Академії медичних наук України
про витрачання коштів Державного бюджету у 2013 році.

Інформація

за бюджетними програмами та в розрізі відповідальних виконавців, згідно з п.3.2.
Вимог до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації
про бюджет Національна академія медичних наук України

Напрямки використання бюджетних коштів у 2013 році Національної академії медичних наук України наведено в таблицях.

 

Завантажити 57 Kb

 

ЗВІТ Академії медичних наук України про витрачання коштів Державного бюджету у 2008 році.

(тис.грн.)

Код економічної класифікації видатків Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 217585,6 217584,6 2480,0 2325,9
1120 Нарахування на заробітну плату 78230,0 77739,2 900,0 818,4
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5441,7 5388,6 7485,4 7064,7
1132 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 223050,6 222859,2 37182,6 36846,3
1133 Продукти харчування 20533,9 20502,9 901,6 846,5
1134 М’який інвентар та обмундирування 1081,9 1046,6 483,7 454,6
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 2230,8 2193,4 1408,1 1349,4
1136 Оренда та експлуатаційні послуги 22,1 22,0 20,9 18,0
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 6935,3 6742,9 4627,5 4217,6
1138 Послуги зв’язку 1419,8 1350,3 426,2 349,7
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 2921,0 2836,6 5818,4 5442,4
1140 Видатки на відрядження 192,9 167,9 394,1 364,7
1161 Оплата постачання 15172,3 15154,0 1791,0 1533,0
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 5703,5 5699,3 899,5 860,5
1163 Оплата електроенергії 11327,2 11286,4 1656,4 1344,7
1164 Оплата природного газу 2423,4 2420,9 236,6 209,9
1165 Оплата інших комунальних послуг 1839,4 1833,2 760,4 693,1
1170 Дослідження і розробки, державні програми 158866,3 158785,6 47185,1 45092,8
1341 Виплата пенсій і допомоги 4386,7 4382,9 387,3 360,7
1342 Стипендії 2,4 2,4
1343 Інші поточні трансферти 63,0 62,5
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 136211,1 135348,9 14570,8 14114,9
2123 Інше будівництво (придбання) 41445,0 40505,6 39,7 39,7
2133 Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 47809,7 38790,0 1919,3 1831,1
2143 Реконструкція інших об’єктів 39319,0 32461,4
2410 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16243,5 6694,3 7019,6 6096,3
  ВСЬОГО: 1040392,7 1011796,7 138659,6 132339,8

 

Державним бюджетом України на 2008 рік затверджені видатки по Академії медичних наук України в сумі 1179052,3 тис.грн. в т.ч. за загальним фондом 1040392,7тис.грн. та за спеціальним фондом 138659,6 тис.грн.

Фактично витрачено бюджетних коштів у 2008 році 1144062,7 тис.грн. в т.ч. за загальним фондом 1011796,7 тис.грн. та за спеціальним фондом 132266,0 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561020 „Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини” за коштами загального фонду в 2008 році виконувалось 174 наукових тем, завершено 35 фундаментальних досліджень, проведено 82 наукових семінарів і конференцій, впроваджено 100 наукових розробок в клініках наукових установ. Витрати коштів на одно фундаментальне дослідження в середньому склали 338,6 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561040 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів” за коштами загального фонду в 2008 році виконувалось наукових тем: по прикладним розробкам – 325, по державним програмам – 66, завершено наукових тем: по прикладним розробкам – 89, по державним програмам – 27, проведено наукових семінарів і конференцій: по прикладним розробкам – 190. Витрати коштів на виконання однієї науково-дослідної роботи в межах цільових програм в середньому складає – 272,8 тис.грн. За коштами загального фонду в 2008 році підготовлено 9 докторантів, 320 аспірантів, 87 клінічних ординаторів.

За бюджетною програмою 6561060 „Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України” за коштами загального фонду в 2008 році виконано 2241,0 тис.од. ліжко-днів звичайного стаціонару, в стаціонарах денного перебування 51,8 тис.од., кількість лікарських відвідувань у клініках науково-дослідних інститутів склала 1803,5 тис.од. Кількість пролікованих хворих склала 153,1 тис.чол. Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі склала 297,0 днів. Впроваджено 969 од. нових методів лікування хворих. Кількість хірургічних втручань за 2008 рік склала 83,5 тис.од.

За бюджетною програмою 6561070 „Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України” за коштами загального фонду здійснено 138,5 тис.од. лікарських відвідувань. Запроваджено 14 од. нових методів діагностики.

Бюджетна програма 6561090 „Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України ”. Науковий потенціал 37 установ АМН України складає: дійсних членів АМН України 24 особи, 59 особи членів-кореспондентів, професорів -311, докторів наук -597, кандидатів наук -1756.

Здійснюється випуск періодичного наукового журналу Академії медичних наук України чотири номера щорічно.

За бюджетною програмою 6561830 „Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Інституту урології, Інституту серцево-судинної хірургії, Інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромаданова”, Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова” затверджено 18880,0 тис.грн., проведені видатки на 15778,6 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561840 „Будівництво та капітальний ремонт об’єктів Інституту фтизіатрії та пульмонології Академії медичних наук України” затверджено 62000,0 тис.грн., проведені видатки на 49382,0тис.грн.

За бюджетною програмою 6561850 „Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України” затверджено 22000,0тис.грн., проведено видатків – 20783,8 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561860 „Реконструкція споруд та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака” затверджено 33000,0 тис.грн., проведено видатків – 32993,4 тис.грн.

Джерелом формування спеціального фонду є власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, надходження від господарської діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, благодійні внески, гранти та подарунки, кошти на виконання окремих доручень.

Звіт щодо витрачання бюджетних коштів, виділених Академії медичних наук України у 2008 році розміщений на зовнішньому вебсайті Академії медичних наук України www.amnu.gov.ua