Нормативно – правова база нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2022 року № 374 «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №181 «Про деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»

________________________________________________________________________

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»


Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 14 травня 2021 року № 936/35 «Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 08 березня 2023 року № 449/18 «Про внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 14 травня 2021 року № 936/35»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р.  № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 р.  № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313

Наказ Національної академії медичних наук України від 20 лютого 2023 року № 14 «Про внесення змін до деяких наказів Національної академії медичних наук України

Наказ Національної академії медичних наук України від 15 лютого 2023 року № 11 «Про створення робочої групи з питань референтного ціноутворення вартості медичних послуг, які надаються за новим механізмом фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в державних установах Національної академії медичних наук України

Наказ Національної академії медичних наук України від 17 жовтня 2022 року № 76 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної академії медичних наук України


Наказ Національної академії медичних наук України від 8 листопада 2021 р. № 82 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу з питань впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в державних установах Національної академії медичних наук України.»

Наказ Національної академії медичних наук України від 25 червня 2021 року № 48 «Про визначення уповноваженої особи»

Наказ Національної академії медичних наук України від 23 липня 2021 року № 55 «Про заходи щодо забезпечення оприлюднення інформації про впровадження та реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги на веб-сайтах Національної академії медичних наук України та окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України, які впроваджують та реалізують новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги»

Наказ Національної академії медичних наук України від 17 березня 2021 року № 19 «Про заходи щодо впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України»