До Всесвітнього дня безпеки пацієнтів

334

Вже третій рік поспіль ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.  Марзєєва НАМН України» (ДУ «ІГЗ НАМНУ») бере участь у організації та проведенні вже традиційних для України заходів до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів спільно з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, а саме з Кафедрою гігієни та екології № 2 (з 2023 р. – кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я).

Перша конференція відбулася 2021 року – «Безпека пацієнтів в Україні: на шляху до Національного плану дій». У 2022 році – «Безпека пацієнтів в Україні: ліки без шкоди». І ось у 2023 році чергова конференція мала назву «Актуальні проблеми безпеки і гігієни лікарень, персоналу і пацієнтів».

15 вересня 2023 року науково-практична конференція з міжнародною участю була присвячена Всесвітньому дню безпеки пацієнтів 2023 року та 100-річчю кафедри гігієни та екології № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Тому на конференції було презентовано монографію «100-річчя кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця». Також за результатами роботи конференції видається спеціальний випуск Українського науково-медичного молодіжного журналу (журнал включено до Реєстру наукових видань України та віднесено до категорії В, крім того, журнал індексується базами даних: Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor), General Impact Factor (GIF), Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index (IBI), Open Academic Journals Index (OAJI), Academic Research Index (ResearchBib), Scientific Indexing Services (SIS), WorldCat, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Представницька делегація керівництва ДУ «ІГЗ НАМНУ» на чолі з директоркою, д. мед. наук, член-корреспонденткою НАМН України Полькою Н.С., урочисто привітала наших колег з нагоди 100-річчя кафедри гігієни та екології №2 та взяла участь у подальшій роботі конференції.

Співробітництво НМУ імені О.О. Богомольця з ДУ «ІГЗ НАМНУ» координує д.мед.наук, професор Скалецький Ю.М. – завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.  Марзєєва НАМН України». Його доповідь «Проблеми безпеки у вітчизняній охороні здоров’я: нове бачення за результатами наукових досліджень» викликала надзвичайний інтерес та дискусії. Був представлений значний обсяг спільних з Кафедрою «польових» досліджень на базі ряду закладів охорони здоров’я. Особливо великий інтерес аудиторії виник щодо концепції культури безпеки у охороні здоров’я. Теза про те, що культура безпеки є те, як поводиться людина, коли її ніхто не бачить, ламає недолуге сприйняття культури безпеки, як щось, що можна впровадити якимись нормативно-правовими актами. Ця проблема є мультидисциплінарною та потребує ґрунтовного дослідження, що підтверджується представленими у доповіді результатами.

Доповідь д. мед. н., проф., завідувачки лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.  Марзєєва НАМН України» Махнюк В.М. – «Розробка санітарно-епідеміологічних вимог до захисних споруд цивільного захисту закладів охорони здоров’я – запорука безпеки лікарняного середовища в умовах воєнного стану» вирізнялася актуальністю, обумовленою трагічними обставинами війни російської федерації проти України. За рік війни росіяни зруйнували вщент 174 об’єкти медичних закладів та ще 1106 – суттєво пошкодили. В таких умовах гостро постало питання збереження процесів надання медичної допомоги населенню в умовах стаціонару, що потребує створення для медперсоналу та пацієнтів умов цивільного захисту. Тому метою представлених у доповіді досліджень стала розробка санітарно-епідеміологічних вимог та забезпечення їх дотримання при будівництві/реконструкції споруд цивільного захисту закладів охорони здоров’я для створення безпечного лікарняного середовища в умовах воєнного стану. Для безпеки пацієнтів, медперсоналу та відвідувачів ЗОЗ в умовах воєнного стану розроблено санітарно-епідеміологічні вимоги до проєктування захисних споруд цивільного захисту ЗОЗ для зменшення впливу на людей небезпечних чинників (факторів), які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів, в тому числі іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості, дії звичайних засобів ураження та зброї масового ураження. Базою для розробки цих санітарно-епідеміологічних вимог були вітчизняні нові нормативні документи (понад 50 ДСанПіНів та ДБНів), національні стандарти України, гармонізовані з нормами ЄС (понад 70), та міжнародні правила «International Health Facility Guidelines».

Переконані, що плідне співробітництво ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» буде розвиватися і поглиблюватися.

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.  Марзєєва НАМН України»