Відділення з теор/проф. медицини

СКЛАД

ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Бюро відділення:

академік-секретар – академік Базика Димитрій Анатолійович

академік Безруков Владислав Вікторович

академік Караченцев Юрій Іванович

академік Яворовський Олександр Петрович

член-кореспондент Бухтіарова Тетяна Анатоліївна

член-кореспондент Задорожна Вікторія Іванівна

член-кореспондент Ковзун Олена Ігорівна

учений секретар – д.мед.н. Маркович Ірина Григорівна

Дійсні члени (академіки):

Андрейчин Михайло Антонович

військова епідеміологія, інфекційні хвороби

Базика Димитрій Анатолійович

радіаційна медицина, радіаційна безпека

Безруков Владислав Вікторович

геронтологія 

Бутенко Геннадій Михайлович

патологічна фізіологія

Вороненко Юрій Васильович

гігієна, соціальна медицина, медична екологія 

Головенко Микола Якович

фармакологія 

Дячук Дмитро Дмитрович

соціальна медицина

3ербіно Дмитро Деонісович

патологічна анатомія 

Зіменковський Борис Семенович

фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин

Караченцев Юрій Іванович

хірургічна ендокринологія

Кресюн Валентин Йосипович

фармакологія

Комісаренко Сергій Васильович

патологічна фізіологія та імунологія 

Кордюм Віталій Арнольдович

медична генетика 

Коркушко Олег Васильович

терапія 

Лурін Ігор Анатолійович

науково-медичне забезпечення збройних сил та правоохоронних органів

Мороз Василь Максимович

фізіологія 

Москаленко Віталій Федорович

соціальна медицина 

Резніков Олександр Григорович

патологічна фізіологія 

Романенко Анатолій Юхимович

радіаційна медицина 

Сердюк Андрій Михайлович

медична екологія 

Тронько Микола Дмитрович

ендокринологія 

Широбоков Володимир Павлович

вірусологія 

Яворовський Олександр Петрович

токсикологія, хімічна безпека

Члени-кореспонденти:

Арбузова Світлана Борисівна

медична генетика, спадкові хвороби 

Бардов Василь Гаврилович

гігієна

Басанець Анжела Володимирівна

екологічно та виробничо обумовлені захворювання

Богатирьова Раїса Василівна

соціальна медицина 

Бухтіарова Тетяна Анатоліївна

фармакологія 

Гжегоцький Мечислав Романович

гігієна, медична екологія 

Горовенко Наталія Григорівна

медична генетика 

Гречаніна Олена Яківна

медична генетика 

Гула Надія Максимівна

біохімія 

Гюллінг Едуард Вальтерович

патологічна фізіологія 

Дзяк Людмила Антонівна

психофізіологія

Задорожна Вікторія Іванівна

епідеміологія інфекційних хвороб

Коваленко Андрій Євгенович

ендокринна хірургія

Ковзун Олена Ігорівна

молекулярна ендокринологія

Корда Михайло Михайлович

біохімія

Корнацький Василь Михайлович

соціальна медицина 

Лісяний Микола Іванович

імунологія 

Маньковський Борис Микитович

діабетологія 

Міхньов Володимир Анатолійович

патологічна фізіологія 

Нагорна Антоніна Максимівна

гігієна 

Новак Василь Леонідович

трансфузійна медицина

Омельчук Сергій Тихонович

гігієна

Полька Надія Степанівна

гігієна дітей та підлітків 

Проданчук Микола Георгійович

гігієна 

Стаховський Едуард Олександрович

медична радіологія та онкологія

Сушко Віктор Олександрович

радіаційна медицина

Толстанов Олександр Костянтинович

соціальна медицина 

Харченко Наталія В’ячеславівна

дієтологія 

Чумак Анатолій Андрійович

радіаційна імунологія