Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для безоплатної передачі в системі НАМН України

214

На виконання вимог пункту 4 ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються наступні основні засоби:

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»:

1. Комплект молекулярно-гематологічного аналізу «ВІО-RAD», рік випуску 1997, первісна вартість — 303 930,46 грн..

2. Рентгенівська цифрова діагностична система ВАССАRA, рік випуску 2005, первісна вартість — 1 252 681,89 грн.

3. Гематологічний аналізатор РСЕ 210 ERMA Ultra, рік випуску 1998, первісна вартість — 80 967,41 грн.

4. Вазо-плетизмографічний комбайн SA 800EX WAKI ITC, рік випуску 2005, первісна вартість — 774 996,45 грн.

5. Автокераторефрактометр Acuitus 5015, рік випуск 2005, первісна вартість — 102 873,48 грн.

6. УЗД апарат Shimadzy SDL-400, рік випуску 1993 р., первісна вартість — 73 995,00 грн.

7. Реограф-поліаналізатор РЕАН ПОЛИ, 2005 року випуску, первісна вартість — 70 972,38 грн.

8. Комплект для перевірки вестибулярного апарату, рік випуску 2005, первісна вартість — 241 212,328 грн.

9. Комплект для перевірки вестибулярного апарату, рік випуску 2005, первісна вартість — 241 212,328 грн.

Всі основні засоби застарілі та фізично зношені.

Пропозиція  дійсна  протягом  30  робочих  днів  з  дня оприлюднення  інформації на сайті НАМН України.