ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» разом із ГО «Асоціація стоматологів України» звертається до стоматологів, науковців, викладачів долучитися до створення стандартів надання стоматологічної допомоги!

3073

У відповідності до наказу МОЗ України N 590 від 28.02.2020 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» з 1 березня 2021 року втратить чинність Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2004 року № 566 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія». А це означає, що надання стоматологічної допомоги юридично не буде врегульовано! Це питання планувалося до обговорення із стоматологічною спільнотою на Конгресі 3 – 4 квітня 2020, який, на жаль, перенесено.

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» разом із ГО «Асоціація стоматологів України» звертається до стоматологів, науковців, викладачів долучитися до створення стандартів надання стоматологічної допомоги!

В основу створення стандартів надання стоматологічної допомоги буде покладено фундаментальні наукові розробки вітчизняних вчених, результати сумісних досліджень з Національною медичною академією наук України, Національною академією наук України, доказова база систематичних оглядів, результатів клінічних досліджень, клінічні протоколи міжнародної стоматологічної спільноти.

«Стандарт медичної допомоги розробляється відповідно до пріоритетів системи охорони здоров’я для найбільш актуальних медичних проблем. Стандарти повинні бути чіткими і вимірними, ґрунтуватися на доказах, бути написаними з урахуванням інших стандартів та клінічних настанов простою мовою, зосередженими на клінічних питаннях і містити організаційні фактори, які впливають на якість медичної допомоги, бути обговореними з громадськістю в процесі розробки, регулярно переглядатися і оновлюватися, актуальними, досяжними та такими, що створюють потенціал для розвитку».

Підготовка документів буде відбуватися у відповідності до наказу МОЗ України №751 від 28.09.2012 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12). Медико-технологічні документи зі стандартизації медичної стоматологічної допомоги планується готувати у співпраці з Державним експертним центром МОЗ України.

В країнах Європи підготовка медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги проводиться науковими установами, тому дієвою організацією в підготовці є ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», а для вирішення організаційних питань – ГО «Асоціація стоматологів України».

Розгляд проєктів стандартів надання медичної стоматологічної допомоги документів буде відбуватися на спільних засіданнях Експертної проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України «Стоматологія» і Координаційної Ради ГО «Асоціація стоматологів України» з подальшим розглядом комісією Національної академія медичних наук України та затвердженням в Міністерстві охорони здоров’я України.