Комісія з прийняття звітів

Склад комісії з прийняття та всебічного аналізу звітів 
 установ НАМН за 2016 рік

П.І.Б.

Звання, посада

Голови Комісії:

1 Антипкін Юрій Геннадійович          Академік-секретар Відділення клінічної медицини НАМН України, академік НАМН України
2 Базика Димитрій Анатолійович Академік-секретар Відділення теоретичної та  профілактичної медицини НАМН України, чл.-кор. НАМН України

Члени Комісії:

3 Міхньов Володимир Анатолійович Головний учений секретар НАМН    України, чл.-кор. НАМН України
4 Губський Юрій Іванович Начальник науково – координаційного управління, чл..-кор. НАМН України
5 Шкробанець Ігор Дмитрович Начальник лікувально-організаційного управління, д.м.н.
 
6 Овсяннікова Людмила Михайлівна Заступник начальника науково-координаційного управління – начальник відділу координації, планування та контролю виконання НДР, д.м.н., професор
7 Носач Олена Василівна Начальник відділу докторантури та аспірантури, наукової інформації та інтелектуальної власності, к.м.н.
8 Маркович Ірина Григорівна старший науковий співробітник науково-координаційного управління, к.м.н.
9 Мельник Галина Павлівна старший науковий співробітник науково – координаційного управління, к.б.н.
10 Гурецька Алла Олексіївна старший науковий співробітник науково- координаційного управління, к.м.н.
11 Бутенко Андрій Костянтинович Начальник управління міжнародних і міжвідомчих наукових зв’язків, д.м.н.
12 Величко Валентина Іванівна старший науковий співробітник управління міжнародних і міжвідомчих наукових зв’язків, к.м.н.
13 Петриченко Олександр Олександрович Заст. начальника лікувально-організаційного управління, д.м.н.
14 Семенова Ольга Володимирівна Завідувач сектору – старший науковий співробітник лікувально – організаційного управління, к.м.н.
15 Тураєва Наталія Михайлівна старший науковий співробітник лікувально – організаційного управління, к.м.н.
16 Наумова Любов Юріївна Начальник фінансово-економічного управління, к.е.н.
17 Гриценко Людмила Василівна Начальник відділу кадрів
18 Гердлєжев Анатолій Миколайович Заступник начальника відділу будівництва та експлуатації
19 Дубило Надія Юріївна Головний спеціаліст з охорони праці