БАРДОВ Василь Гаврилович

4456

Народився 25.05.1948 р., член-кореспондент НАМН України, обраний 04.07.2000 р. за спеціальністю „гігієна”, доктор медичних наук (1984 р.), професор (1985 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2010 р.), лауреат премії Академії медичних наук України в галузі профілактичної медицини (1998 р., 2005 р.), завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2008 р.), завідувач кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ( з 1986 р.).


Відомий вчений в галузі гігієни Сонця, клімату та погоди. Основні напрями наукової діяльності: гігієнічна оцінка впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату і погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної та дихальної систем, профілактика впливу; розробка теоретичних і практичних питань використання ультрафіолетового опромінення для первинної та вторинної профілактики захворювань; гігієнічне обґрунтування методів вивчення впливу комплексу факторів навколишнього середовища (радіонуклідів, солей важких металів, пестицидів) на здоров’я населення; розробка токсиколого-гігієнічних нормативів безпечного застосування пестицидів та мінеральних добрив, пластичних мас, фарбників і гум у народному господарстві та побуті.

Автор 1122 наукових праць, у тому числі 19 монографій, 41 підручників та посібників, 6 медичних словників, 6 авторських свідоцтв, 112 інформаційних листів, має 20 патентів на винаходи та 36 раціоналізаторських пропозицій, 6 дипломів ВПДНГ України, є розробником понад 4000 гігієнічних нормативів та регламентів. Підготував 9 докторів та 26 кандидатів наук. Індекс Гірша за Scopus – 3, за Google Scholar – 21.

Бардов В.Г. – член Національної комісії протирадіаційного захисту населення України Верховної Ради України, голова комісії Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, член правління Українського товариства гігієністів та санітарних лікарів, член Ради трудового колективу та Вченої ради університету, голова циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, член вченої ради медичного факультету № 4 університету, спеціалізованої ради „Гігієна та професійна патологія”, голова апробаційної ради “Гігієна та професійна патологія” Національного медичного університеті імені О.О. Богомольця, член редакційних колегій ряду медичних журналів.


Служб. адреса: 01601, Київ, бульвар Т.Шевченка, 13, тел.: (044) 483-83-45, 454-49-32