БАЗИКА Димитрій Анатолійович

5355

Народився 07.11.1952р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю «Радіаційна медицина. Радіаційна безпека». Доктор медичних наук (1993), професор («радіобіологія», 2005). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. (2007). Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Голова спеціалізованої ради з захисту дисертацій за спеціальністю «радіобіологія». Завідувач відділу клінічної імунології (з 2000), генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (з 2011). Вчений секретар Національної комісії з радіаційного захисту Верховної Ради України (з 2010). Спостерігач (2008-2011рр.), представник від України в НКДАР ООН (з 2012 р.) . Член експертної групи НКДАР ООН з аварії на АЕС Фукусіма (2011р.). Академік-секретар відділення теоретичної та профілактичної медицини (2017). 


Димитрій Базика – відомий вчений, наукові дослідження якого присвячені широкому спектру актуальних проблем радіаційної медицини та радіаційної безпеки. Він вніс суттєвий вклад в дослідження клітинно-молекулярних механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини та епідеміологію віддалених ефектів опромінення.

Ним обґрунтовано положення про дозові залежності змін поверхневого фенотипу, ядерних структур і функціональної активності клітин крові при гострій променевій хворобі, в інтервалі малих доз та при формуванні спільних реакцій нервової та імунної систем у періоді відновлення організму людини після опромінення; досліджено механізми злоякісної трансформації при формуванні віддалених ефектів опромінення.

Вперше в Україні у 2006 р. проф. Д.А.Базика започаткував вивчення значення довжини теломер та генної регуляції адаптивних реакцій у механізмах радіаційного старіння та клітинної загибелі у віддаленому періоді після опромінення. Вперше проведений комплекс досліджень з довготривалого культивування нормальних іморталізованих та пухлинних клітинних ліній у об’єкті «Укриття», що стало основою для впровадження рекомендацій з радіаційної безпеки та одним з важливих критеріїв відбору персоналу, який з 2004 р. виконує роботи з перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечний об’єкт. 

У циклі робіт з визначення механізмів ефектів дії іонізуючого випромінювання вивчено дозові залежності змін поверхневого фенотипу, ядерних структур і функціональної активності клітин крові при гострій променевій хворобі та при опроміненні в інтервалі малих доз, при формуванні спільних реакцій нервової та імунної систем у періоді відновлення організму людини; досліджено механізми злоякісної трансформації стовбурових клітин при формуванні віддалених ефектів опромінення, розроблено і впроваджено новітні технології медичного захисту критичних груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У міжнародних наукових проектах з дослідження лейкемії у ліквідаторів Чорнобильської катастрофи за міждержавною угодою України та США; у дослідженні дії Чорнобильської катастрофи на здоров'я за Франко-Німецькою ініціативою; Чорнобильському дослідницькому проекті за грантом Департаменту енергетики США під керівництвом Д.А.Базики отримано фундаментальні дані про епідеміологію та генні механізми дії іонізуючої радіації. Результати опубліковано у провідних світових та вітчизняних журналах. 

Автор 697 (168 у закордонних виданнях) наукових публікацій, 15 авторських свідоцтв та патентів, 43 монографії, в тому числі 24 інформаційно-методичних видання та нормативних документів МОН та МОЗ України. Підготував 6 докторів та 6 кандидатів наук.

Результати НДР, якими керував проф. Базика Д.А., впроваджено при підготовці Законів України та Державної цільової програми з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 рр. та проекту програми на 2012-2016 рр., у Національних доповідях України до 15, 20-, 25- та 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, Постановах Верховної Ради України за матеріалами Парламентських слухань 2004, 2008, 2011 та 2015, 2016 рр.

Найбільші міжнародні проекти:

  • з 1997 р. – Дослідження лейкемії та раку щитоподібної залози у ліквідаторів Чорнобильської катастрофи за міждержавною угодою України та США;
  • 1998-2004 р. – координатор досліджень в Україні, Росії та Білорусі за Франко- Німецькою ініціативою;
  • 2006-2009 рр. – керівник Чорнобильського дослідницького проекту за грантом Департаменту енергетики США.
  • З 2015 року успішно розпочато дослідження трансгенераційних ефектів опромінення у ліквідаторів (спільно з Національним Інститутом раку США).


Вчений секретар Національної комісії з радіаційного захисту при Верховній Раді України (з 2009), член колегії Державної інспекції з ядерного регулювання (з 2014), голова вченої ради ННЦРМ; голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю «радіобіологія» (з 2001), голова Експертної проблемної комісії «Радіаційна медицина» МОЗ та НАМН України (з 2010), головний редактор міжвідомчого збірника „Проблеми радіобіології та радіаційної медицини”, член редакційних рад журналів „Український медичний часопис”, «Наука і практика», „Український журнал гематології та трансфузіології”, “International Journal of Cancer and Radiation”, «International Journal of Low Radiation». 

Головний редактор міжвідомчого збірника «Проблеми радіобіології та радіаційної медицини», член редакційних рад журналів «Український медичний часопис», «Український журнал гематології та трансфузіології», «Indian Journal of Radiation Research», «International Journal of Low Radiation».

Нагороди: Почесна грамота Верховної Ради України (2005), Лауреат Державної премії України (2007), Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Грамота парламенту Японії за допомогу в ліквідації наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1» (2012), Меморіальна премія миру ім. доктора Нагаї за внесок у медичну допомогу постраждалим від дії іонізуючої радіації (2017).

Основні праці: "Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки. Національна доповідь України." (2016); "Chornobyl experience for strengthening radiation emergency preparedness in Ukraine. Radiation Protection Dosimetry" (2016) "Chronic lymphocytic leukemia in Chornobyl cleanup workers. Health Physics" (2016).


Службова адреса:  04050 м. Київ,   вул. Мельникова, 53, ду "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України". Тел/факс: (044) 483  06 37, e-mail: bazyka@yahoo.com .