КАРАЧЕНЦЕВ Юрій Іванович

4324

Народився 17.08.1957 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 17.09.2021 р. за спеціальністю «хірургічна ендокринологія», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний за спеціальністю «хірургічна ендокринологія» (31.05.2017 р. – 17.09.2021 р.), доктор медичних наук (2001), професор (2003), заслужений діяч науки та техніки України (2003), завідувач кафедри ендокринології з курсом дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти (з 2003), директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» (1999-2023 рр.).


Відомий вчений, якому належать праці першорядного значення в галузі хірургічної ендокринології. До сфери наукових інтересів Караченцева Ю. І. входять проблеми клінічної та експериментальної ендокринології, а саме: питання загальної ендокринології, діабетології, репродуктивної ендокринології, тиреоїдології, хірургічної і радіаційної ендокринології, нейроендокринології. Один із провідних науковців щодо вивчення механізмів розвитку, діагностики та лікування різних форм патології щитоподібної залози.

Саме ним обґрунтовано і створено новий напрямок в ендокринології – кріогенне лікування імунозалежних ендокринопатій. Завдяки дослідженням, проведеним спочатку за участю, а потім під керівництвом Караченцева Ю.І., вперше не тільки в Україні, а й на теренах колишнього СРСР створено разом з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України банк кріоконсервованої щитовидної залози для аутотрансплантації хворим на гіпотиреоз. Проведені дослідження, які дали змогу поглибити уявлення щодо механізмів регуляції функцій панкреатичних бета-клітин; були вирішені питання, які стосуються функціонального значення однонуклеотидних поліморфізмів гену адипонектину в перебігу цукрового діабету та його судинних ускладнень.

Вперше в Україні досліджено питання стану нащадків батьків з порушеннями репродуктивної функції. Разом з колективом ДУ «Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України» та ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Інститутом фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій за підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України проводяться дослідження в галузі нанотехнологій.

Караченцев Ю.І. – куратор різнопланових пріоритетних досліджень в області встановлення значення недостатності пінеальної залози в механізмі розвитку патології щитоподібної, підшлункової, наднирникових та статевих залоз, а також вивчення хронофармакології мелатоніну при віковому та індукованому гіпопінеалізмі.

Одним із унікальних напрямків роботи, під керівництвом професора Караченцева, є створення лікарських засобів для терапії ендокринних захворювань та супутньої патології. За його участі створено близько 100 технологій діагностики та лікування ендокринопатій, які впроваджено в понад 30 медичних закладах практичної охорони здоров’я більшості регіонів України.

Автор 517 наукових праць, у тому числі 14 монографій та навчальних посібників, 51 патенту України. Підготував 5 докторів та 8 кандидатів медичних наук.

Головний редактор журналу «Проблеми ендокринної патології», член редакційних рад журналів «Ендокринологія», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», «Діабетік», «Acta clinica et morfologia» (Польща).

Голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 14.01.14 – «ендокринологія» (з 2002 р.), віце-президент Асоціації лікарів-ендокринологів України (з 2000 р.), голова Харківського медичного товариства ендокринологів (з 1999).

Нагороди: кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів (2009, 2015).

Основні наукові праці: “Применение низких температур в экспериментальной и клинической медицине “(2001); “Клімактеричний синдром у жінок, хворих на цукровий діабет 1 типу: Навчальний посібник ” (2005); “Симптомы и синдромы в эндокринологии : справочное пособие”(2006); “Дислипидемии при эндокринных заболеваниях : монография” (2008); “100 избранных лекций по эндокринологии ” (2009); “Сахарный диабет: от ребенка до взрослого” (2009); “Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска” (2010); “Акромегалия и гигантизм” (2010); “Цукровий діабет та вагітність : навч. посіб. для лікарів-інтернів та лікарів-ендокринологів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів” (2011); “Очерки клинической эндокринологии” (2011); “Алгоритми діагностики та лікування в клінічній ендокринології” (2012); “Несахарный диабет: монография” (2012); “Низкорослый ребенок” (2013); “100 Избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск)” (2014); “Ожирение у детей: монография” (2015 ).


Служб.: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». Тел.: +38 (057) 700-45-38;
e-mail: admin@ipep.com.ua .