ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович

3405
Народився 13.10.1951 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 30.05.2017 р. за спеціальністю " токсикологія, хімічна безпека"; доктор медичних наук (1991), професор (1992), Заслужений діяч науки і техніки (2001), Лауреат Державної премії України (1997), лауреат премії АМН України (2001, 2004), лікар вищої категорії, проректор з науково-педагогічної роботи (з 2003), завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993). Дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки (з 2002).


Відомий учений у галузі профілактичної медицини, який розвинув і суттєво доповнив учення про гігієну й токсикологію синтетичних полімерів і пластичних мас, змазувально-охолоджувальних рідин, антикорозійних присадок, а також комбіновану й поєднану дію хімічних і фізичних чинників довкілля. Основні напрями наукової діяльності: пріоритетні закономірності формування умов праці, особливості біологічної дії новосинтезованих хімічних сполук різних класів на організм працюючих; залежність токсичності, алергенності, мутагенності, ембріо- і гонадотоксичних властивостей епоксидних сполук від квантово-хімічних, фізико-хімічних характеристик і будови молекули; комбінована і поєднана дія іонізуючого випромінювання, солей важких металів і пестицидів; кількісна характеристика сумаційних, потенціюючих ефектів та оцінка ризику їхнього впливу на організм працюючих; дослідження ушкоджуючої дії наночастинок металів на молекулярно-генетичному і квантово-хімічних рівнях. Розробив і запровадив у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду держстандарти, гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД), санітарні правила, токсикологічні паспорти. Це дозволило не лише запобігти виникненню та знизити рівень професійної й загальної захворюваності серед робітників, а й спрямувати хіміків-синтетиків та інженерів й технологів на створення менш токсичних і небезпечних речовин і матеріалів.
 
Автор 500 наукових праць, у тому числі 11 монографій, 18 підручників, посібників, словників. Підготував 17 докторів та кандидатів наук.
 
Дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки (2002 р.). Заступник академіка-секретаря відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України. Голова комісії з питань гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічної регламентації МОЗ України. Консультант консультативно-експертної групи з лікарської токсикології Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з гігієни, соціальної медицини і мікробіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член спеціалізованої вченої ради Інституту медицини праці НАМН України. Член редакційних рад журналів: «Український журнал з проблем медицини праці», «Довкілля і здоров'я», «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця», «Туберкульоз. Легеневі хвороби. Віл-інфекція», «Клиническая инфектология и паразитология», «Східноєвропейський журнал громадського здоров’я».

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету міністрів України (до 165-річчя НМУ), Почесною грамотою Верховної Ради України (до 175-річчя НМУ). Почесний громадянин міста Богуслав Київської області.
 
Основні наукові праці: "Профилактика профинтоксикаций при производстве и применении эпоксидных смол" (1985); "Загальна гігієна: пропедевтика гігієни" (1997);  "Современные проблемы экогигиены" (2000); "Гігієна праці" (2000); "Гигиеническая диагностика радиационного фактора и  его коррекция" (2001); "Комунальна гігієна" (2004); "Гігієна праці: методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд" (2005); «Довідник гігієнічних та екологічних нормативів в об’єктах довкілля» (2009); "Гігієна праці" (2011, національний підручник); «Батько і син Підгаєцькі: дві долі» (2012); «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» (2015); «Охорона праці в медичній галузі» (2015); «Академік Євген Гнатович Гончарук. Наукові пріоритети у профілактичній медицині» (2015); «Історія становлення Санітарно-гігієнічного факультету КМІ як школи громадського здоров’я в Україні. 1841-1941» (2016).


Служб.: 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 34. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Санітарно-гігієнічний корпус, кафедра гігієни та екології №2. Тел.: (+380) 44 456-14-87, (067) 231 50 55, e-mail:  kgpnmu@ukr.net