ЧЕРНЮК Володимир Іванович

2209
(15.05.1938-30.12.2020 рр.) член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальністю “медицина праці”, доктор медичних наук (1987), професор (2006),  директор  Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України (2017-2020) .

Відомий вчений-гігієніст з дослідження екстремальних впливів шкідливих виробничих чинників. Основні напрями наукової діяльності: дослідження механізмів ізольованої і комбінованої дії фізичних виробничих чинників; епідеміологічні дослідження професійних ризиків здоров’ю; проблеми професійного стресу та перевтомлення при змінній праці; розробка гігієнічних нормативів та регламентів в галузі безпеки праці та виробничого середовища.
Наукові розробки В.І.Чернюка склали вагомий внесок у розуміння суті фізіологічних механізмів енергетичного впливу шкідливих виробничих чинників фізичної природи на організм людини; закономірностей формування біологічних реакцій в умовах дискретної їх дії; у тому числі в процесі  адаптації людини-оператора до змінної праці.
Під керівництвом В.І.Чернюка обґрунтовано наукові основи ергономічного конструювання сільськогосподарської техніки та розроблено низку державних стандартів, санітарних правил та інших нормативних документів для практичного втілення цього інноваційного принципу.
Автор 250 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 5 авторських свідоцтв, 25 гігієнічних нормативів та державних стандартів. Підготував 3 докторів та 3 кандидатів наук.
Член наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини НАМНУ, Голова Спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 26 554.01, Голова Вченої ради Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України, Голова редакційної ради журналу «Український журнал з проблем медицини праці», член редакційної ради журналу «Охорона праці», Голова комісії з гігієнічного регламентування фізичних чинників та важкості і напруженості праці Комітету МОЗ з гігієнічного регламентування.
Нагороджений  Почесною грамотою Верховної ради України, медалями «За доблесний труд», «В пам’ять 1500-ліття Києва», знаком «Отличнику здравоохранения».
Основні наукові праці: «Комбінована дія на організм вібрації і шуму» (1980), «Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве» (1981), «Encyclopaedia of Occupational Health and Safety» (1998), Підручник «Гігієна праці. Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд» (2005), «Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ» (2007), «Возможно ли безопасное использование хризотилового азбеста. Опыт Украины» (2008).