РОМОДАНОВ Андрій Петрович

382

(11.11.1920–05.08.1993), академік НАМН України, обраний 5 квітня 1993 р. за спеціальністю нейрохірургія, академік АМН СССР (1974 р.), академік НАН України (1992 р.), доктор медичних наук (1963 р.), професор (1964 р.), заслужений діяч науки УРСР (1964 р.), лауреат Державної премії УРСР (1978 р.), лауреат премії імені М. Н. Бурденка (1982 р.).

Відомий нейрохірург, учений, організатор охорони здоров’я, педагог. Зробив вагомий внесок у всі розділи нейрохірургії, особливо в нейроонкологію, судинну патологію головного мозку, нейрохірургію дитячого віку, нейротравму, функціональну нейрохірургію та організацію нейрохірургічної мережі в Україні. Започаткував активне вивчення в експерименті й клініці впливу малих доз радіації на головний мозок. Основні напрями наукової діяльності: питання нейроонкології – проблеми клініки, діагностики й патогенезу пухлинного процесу, особливості внутрішньочерепної гіпертензії, антибластична хіміотерапія; питання нейротравми – патогенез та особливості ультраструктури легкої черепно- мозкової травми, набряку та набухання головного мозку; судинна нейрохірургія – діагностика та хірургічне лікування геморагічного й ішемічного інсульту, розробка пріоритетного напряму ендоваскулярної нейрохірургії; проблеми кріохірургічного лікування захворювань екстрапірамідної системи, епілепсії, больових синдромів; дослідження впливу малих доз радіації на головний мозок.

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі 24 монографій, 23 винаходів. Заснував українську школу нейрохірургів. Підготував 30 докторів і 52 кандидатів наук.

Був членом Всесвітньої та Європейської асоціацій нейрохірургів, почесним членом Німецького наукового товариства нейрохірургів, Чехословацького науково-медичного товариства імені Пуркіньє, Португало-Іспанського та Американського наукових товариств, головним нейрохірургом МОЗ України, головою Українського наукового товариства нейрохірургів, членом редакційних колегій журналів та енциклопедичних видань «Вопросы нейрохирургии», «Клиническая медицина», «Neuro surgery», «Surgical Neurology», «Acta Neuro chirurgica», «Zentralblatt fur Neuro chirurgie» та ін.

Герой Соціалістичної Праці (1980 р.). Нагороджений 10 орденами, зокрема двома орденами Леніна, орденом Жовтневої революції, орденом Трудового Червоного Прапора та ін. (5 із них бойові) та 15 медалями.

Його ім’я присвоєно Інституту нейрохірургії НАМН України.