Конкурс на посаду генерального директора державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»

650

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту НАМН України, Постанови Бюро Президії НАМН України від 16.11.2023 року № 23/2, з метою забезпечення ефективного управління новоутвореною державною установою, Президія НАМН України оголошує конкурс на вакантну посаду генерального директора державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».

Висування кандидатур на посаду генерального директора новоутвореної державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Кандидатом на посаду керівника наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кандидат на посаду генерального директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників за фахом «хірургія» не менше 10 років та мати спеціалізацію «організація і управління охороною здоров’я».

Вносячи до Президії НАМН України пропозиції щодо претендентів на посаду генерального директора наукової установи слід додати такі документи кандидатів: подання (в поданні мають міститися відомості про наукову, науково-організаційну та інші виді діяльності претендента); письмову згоду на балотування; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про
трудову діяльність з основного місця роботи; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців від дня оприлюднення цього оголошення до 15 січня 2024 року.

Документи, подані після зазначеного строку, реєстрації не підлягають.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050.

Довідки за телефонами: (044) 483 04 70, 489 39 79, 489 39 81.

Президія НАМН України